Gewone giften

Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van uw giften (bijdragen aan de kerk en giften voor andere ANBI-erkende doelen) hoger is dan 1% van (gemakshalve) uw gezamenlijke inkomen en meer dan € 60,- bedraagt. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar. U kunt de kerk laten (mee)profiteren van uw belastingvoordeel door het verhogen van uw gift. U steunt uw kerk met een extra bedrag zonder dat u dit iets kost.