Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Actie(s):

“Geef voor je kerk”

De Protestantse Kerk Gouda wil u graag in de gelegenheid stellen om digitaal uw toezegging en betaling voor Actie Kerkbalans 2020 te doen.

Bij de eerste keer inloggen heeft u uw registratienummer (administratienummer) nodig, dat u aantreft op het papieren toezeggingsformulier. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw toezegging opgeven door een bedrag per jaar op te geven, de maanden aan te kruisen en op pagina twee een betaalmogelijkheid te kiezen. 

Als u kiest voor betaalwijze "automatische incasso" wordt  in de opgegeven maanden, op of rond de 28e van die maanden, het toegezegde bedrag in gelijke termijnen van uw rekening geïncasseerd.

Als u kiest voor betaalwijze "u maakt zelf over", gaan wij er van uit dat u het bedrag zelf aan ons overmaakt, of dat u de bank opdracht geeft om automatisch een bedrag over te maken.
Het bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is:
NL 41 RABO 0373720335 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda inzake Kerkbalans.

Let op: wanneer u kiest voor betaling via automatische incasso, dan is dit mogelijk vanaf maart!

Betaalmogelijkheden

  • Automatische incasso
  • Overige
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december