Dankdag collecte Kerkrentmeester

Actie(s):

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen Hervormde Gemeente: zoals de zondagse erediensten en het pastoraat.

Het College van Kerkrentmeesters neemt de vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw offerbereidheid. Met uw bijdragen wordt het kerkenwerk financieel ondersteund zodat gemaakte plannen aangaande het kerkenwerk ook de komende tijd uitgevoerd kunnen worden.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m november