Aktie Kerkbalans: toezeggingen en betalingen

De webshop wordt nog niet gebruikt om toezeggingen en betalingen voor Aktie Kerkbalans te doen. Eventuele bijdragen kunnen via het menu ''Giften" worden gedaan onder vermelding van Aktie Kerkbalans. Bij voorkeur niet anoniem zodat we uw betaling kunnen koppelen aan uw toezegging en hiermee een herinneringsverzoek kunnen voorkomen. Neemt u voor vragen contact met akb@hggop.nl of kerkelijkadministrateur@hggop.nl.