ZWO-Commissie

Samen met actie kerkbalans vragen  we u ook om een bijdrage voor het werk van  Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Over het werk van Kerk in Actie kunt u tegenwoordig lezen in het blad Petrus, wat de meeste van u thuisgestuurd krijgen.

In Sittard/Geleen organiseert ZWO jaarlijks diverse activiteiten, zoals stekjes-en oogstmarkt en de oecumenische woensdagavondvespers in de lijdenstijd. En natuurlijk eerlijke handel, het wereldwinkeltje in de Johanneskerk.

Waar mogelijk verlenen wij medewerking aan de vieringen, vaak meeliftend op landelijke thema’s van “ Kerk in Actie” en/of “ Kinderen in de knel”. Soms proberen wij daar een eigen gezicht aan te geven.

Uw bijdrage is naast de eigen projecten ook nodig voor de afdracht van onze Protestantse Gemeentes aan het wereldwijde werk van ‘Kerk in Actie’ Wat er wereldwijd allemaal gedaan wordt met uw geld kuntu lezen op de website. www.kerkinactie.nl 

Zeer de moeite waard om eens te bekijken.

ZWO

Actie(s):

De Diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij heeft tot taak om te zien naar allen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Veraf, maar ook dichtbij in onze eigen omgeving. De inkomsten van Actie Kerkbalans worden daar echter niet voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door collectes en acties, maar ook komen er giften binnen.
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) valt ook onder Diaconie. U kunt uw bijdrage voor ZWO apart aangeven.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december