Diaconie

Actie(s):

De diaconie vervult een voortrekkersrol in het vormgeven van de diaconale opdracht van de gemeente. Daartoe signaleert zij diaconale nood en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau. Concrete speerpunten zijn het ondersteunen van mensen in financiële nood, hulp aan vluchtelingen, acties voor de “Engele van Zitterd-Gelaen” of “Bie Zefke”. Een gift aan de diaconie komt ten goede aan deze activiteiten.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december