Collectebonnen

Bestellen van Collectebonnen door betaling op rekening nummer NL63RABO0373726147 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente onder vermelding van het aantal en coupures.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50 / 0,75 / 1,00 / 3,00 / 5,00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 071 3621526.