Kerkelijke bijdrage (Kerkbalans)

Algemene beschrijving

De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt in januari uitgevoerd ten behoeve van de Protestantse Kerk te Noordwijk.
Iedere pastorale eenheid ontvangt een verzoek voor een toezegging/bijdrage waarbij thuiswonende kinderen boven de 25 jaar apart worden benaderd.
De opbrengst wordt voornamelijk gebruikt voor het pastorale werk in Noordwijk. We denken hierbij aan; kerkdiensten, bezoek door predikant of ouderenwerker, rouw en trouwdiensten, ontmoeting en bezinning, etc.
De kosten van de gebouwen worden in Noordwijk nagenoeg gedragen door de daaruit verkregen opbrengsten.

Uitvoering

Een brief met toelichting en een toezeggingsformulier wordt bezorgd bij alle leden.

Een mail, met een link naar een digitaal toezeggingsformulier of betalingsmogelijkheid, wordt gezonden naar de leden die dit hebben aangegeven bij het kerkelijk bureau.

Betaling kan in één keer of in termijnen op verschillende manieren (automatische incasso, internetbankieren, iDEAL en beperkt acceptgiro) wat aangegeven kan worden op het toezeggingsformulier.