Aanmelden kerkdienst

Vanaf heden zijn de corona maatregelen opgeheven. Wel houden we in de zijbeuk nog de 1,5m afstand aan, zodat er ook voldoende gelegenheid is om afstand te houden voor degenen die dat willen.

Tevens wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd, de 1e zak is daarbij voor de Kerk en 2e zak voor de Diaconie. De koster staat na de dienst bij de uitgang voor de uitgangscollecte.

De dominee en de ambtsdrager van dienst staan weer bij de uitgang om elkaar te groeten. Hierbij worden geen handen geschud.