Aanmelden kerkdienst

Vanaf heden zijn de corona maatregelen opgeheven.

Tevens wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd, de 1e zak is daarbij voor de Kerk en 2e zak voor de Diaconie. De koster staat na de dienst bij de uitgang voor de uitgangscollecte.

De dominee en de ambtsdrager van dienst staan weer bij de uitgang om elkaar te groeten.