Veel gestelde vragen

V: Ik kan anoniem geven. Is dat echt anoniem, want ik wil niet dat de kerk weet wat ik geef.
A: Alleen het totaalbedrag voor een collecte komt in de boekhouding terecht, dus echt anoniem.

V: Zijn hier voor mij kosten aan verbonden.
A: Aan het doneren via de collectenknop zijn geen transactiekosten vebronden. De donatie gaat via het Tegoed of via iDEAL.

V: Tegoed, wat is dat?
A: Tegoed is een bedrag dat u op de rekening van de kerk stort en van waaruit u kunt doneren voor collecten.

V: Waarom is het aanschaffen van een Tegoed handig?
A: Een groot voordeel van doneren via een Tegoed is dat u niet de hele iDEAL procedure, dus inloggen bij uw bank, hoeft te doorlopen. Dit werkt dus sneller.

V: Kan ik Tegoed overal voor gebruiken?
A: Het werken met een Tegoed is vooral bedoeld voor doneren aan collecten en goede doelen. Voor acties kunt u alleen met iDEAL betalen.
NB! Bij aanschaf van collectebonnen staat Tegoed nog open. In de volgende versie van het programma kan dat uitgezet worden, want aanschaf collectebonnen doet u het best met een iDEAL betaling.

V: Kan ik mijn Tegoed ook in de app Kerkgeld opwaarderen?
A: Dat kan via Mijn account. Staat midden onder in het scherm. 

V: Hoe weet ik in de app Kerkgeld hoe hoog mijn Tegoed is?
A: Bij Instellingen kun je aanvinken dat dit Tegoed op startpagina wordt getoond.

V: Geef ik gelijk voor de twee kerkdiensten.
A: Dat is wel handig, u hoeft dan maar één actie uit te voeren.

V: Wanneer kan ik voor collecten geven?
A: Van donderdag voor tot en met woensdag na de betreffende zondag dat de collecten worden gehouden.

V: Ik zie een vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?
A: Als u een iDEAL transactie doet, dan wordt het geld eerst naar een tussenrekening c.q. Stichting derden gelden rekening geboekt (ten name van Samen Goed Doen via ING).

V: iDEAL, wat is dat?
A: iDEAL is door een aantal banken ontwikkeld om op eenvoudige wijze via internet bestellingen in een webwinkel te betalen. Het gaat hier om de Rabobank, ING,  ABN AMRO en SNS Bank. Tijdens het bestelproces verlaat u tijdelijk de webwinkel van de gemeente en komt terecht op de website van de eigen bank voor internetbankieren. Na betaling keert u terug naar de webwinkel. Aan het einde van het bestelproces ontvangt u als opdrachtgever per mail een bevestiging van de bestelling en de betaling.

V: Kan ik mijn donatie terugvorderen?
A: De gestorte donatie(s) kunnen niet worden teruggevorderd.

V: Wat gebeurt er met het geld dat ik gedoneerd heb?
A: De donaties worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt op de aangegeven rekening-courant van uw kerkelijke gemeente.

 

Veelgestelde vragen

  1. Wat is een bijdrage?
  2. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?
  3. Een toezegging gedaan, wat nu?
  4. Vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?
  5. iDEAL, wat is dat?
  6. Wat is een toezegging?

1. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan.

2. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

3. Een toezegging gedaan, wat nu?

Een toezegging is een mededeling aan uw gemeente, dat u een bepaald bedrag zal overmaken, al of niet verspreid over een bepaalde periode.
Als u gekozen heeft voor betaling met iDeal kunt u het bedrag als bijdrage overmaken, in de aangegeven periode, maar ook daarvoor of daarna. Bij het doen van een bijdrage voor een doel, waar u een toezegging voor heeft gedaan, worden deze twee automatisch met elkaar in verband gebracht.
De gemeente kan instellen, dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

4. Vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?

Als u een iDEAL transactie doet, wordt het geld eerst naar een tussenrekening doorgeboekt (Currence en de betreffende bank, ING). Vervolgens gaat het geld naar de 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. Dus het betreft hier één van de vele iDEAL tussenrekeningen van de ING bank.

5. iDEAL, wat is dat?

iDEAL is door een aantal banken ontwikkeld om op eenvoudige wijze via internet bestellingen in een webwinkel te betalen. Het gaat hier om de Rabobank, ING, Fortis, ABN AMRO en SNS Bank. Tijdens het bestelproces verlaat u tijdelijk de webwinkel van de gemeente en komt terecht op de website van de eigen bank voor internetbankieren. Na betaling keert u terug naar de webwinkel. Aan het einde van het bestelproces ontvangt u als opdrachtgever per mail een bevestiging van de bestelling en de betaling.

Voor meer informatie verwijzen we u naar: http://www.ideal.nl/consument/

6. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. De gemeente kan deze informatie gebruiken om de begroting op te stellen.

En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.