Veel gestelde vragen

V: Ik kan anoniem geven. Is dat echt anoniem, want ik wil niet dat de kerk weet wat ik geef.
A: Alleen het totaalbedrag voor een collecte komt in de boekhouding terecht, dus echt anoniem.

V: Zijn hier voor mij kosten aan verbonden.
A: Aan het doneren via de collectenknop zijn geen transactiekosten vebronden. De donatie gaat via het Tegoed of via iDEAL.

V: Tegoed, wat is dat?
A: Tegoed is een bedrag dat u op de rekening van de kerk stort en van waaruit u kunt doneren voor collecten.

V: Waarom is het aanschaffen van een Tegoed handig?
A: Een groot voordeel van doneren via een Tegoed is dat u niet de hele iDEAL procedure, dus inloggen bij uw bank, hoeft te doorlopen. Dit werkt dus sneller.

V: Kan ik Tegoed overal voor gebruiken?
A: Het werken met een Tegoed is vooral bedoeld voor doneren aan collecten en goede doelen. Voor acties kunt u alleen met iDEAL betalen.
NB! Bij aanschaf van collectebonnen staat Tegoed nog open. In de volgende versie van het programma kan dat uitgezet worden, want aanschaf collectebonnen doet u het best met een iDEAL betaling.

V: Kan ik mijn Tegoed ook in de app Kerkgeld opwaarderen?
A: Dat kan via Mijn account. Staat midden onder in het scherm. 

V: Hoe weet ik in de app Kerkgeld hoe hoog mijn Tegoed is?
A: Bij Instellingen kun je aanvinken dat dit Tegoed op startpagina wordt getoond.

V: Geef ik gelijk voor de twee kerkdiensten.
A: Dat is wel handig, u hoeft dan maar één actie uit te voeren.

V: Wanneer kan ik voor collecten geven?
A: Van donderdag voor tot en met woensdag na de betreffende zondag dat de collecten worden gehouden.

V: Ik zie een vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?
A: Als u een iDEAL transactie doet, dan wordt het geld eerst naar een tussenrekening c.q. Stichting derden gelden rekening geboekt (ten name van Samen Goed Doen via ING).

V: iDEAL, wat is dat?
A: iDEAL is door een aantal banken ontwikkeld om op eenvoudige wijze via internet bestellingen in een webwinkel te betalen. Het gaat hier om de Rabobank, ING,  ABN AMRO en SNS Bank. Tijdens het bestelproces verlaat u tijdelijk de webwinkel van de gemeente en komt terecht op de website van de eigen bank voor internetbankieren. Na betaling keert u terug naar de webwinkel. Aan het einde van het bestelproces ontvangt u als opdrachtgever per mail een bevestiging van de bestelling en de betaling.

V: Kan ik mijn donatie terugvorderen?
A: De gestorte donatie(s) kunnen niet worden teruggevorderd.

V: Wat gebeurt er met het geld dat ik gedoneerd heb?
A: De donaties worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt op de aangegeven rekening-courant van uw kerkelijke gemeente.

 

Veelgestelde vragen

 1. Wat is een bijdrage?
 2. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?
 3. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?
 4. Wat is een toezegging?
 5. Is het systeem AVG-proof?
 6. Wat is een Tegoed?
 7. Waarom zie ik soms maar één collecte?
 8. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?
 9. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?
 10. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?
 11. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?

1. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld Solidariteitskas).

2. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

3. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van uw gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL92INGB0005302809 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente ….. via ING.”
Vanaf deze iDEAL-tussenrekening (van ING) wordt de batch (verzameling) via de IBAN van rekening Stichting Derden Gelden van Pintip (NL13INGB0656025239) vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

4. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting de gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

5. Is het systeem AVG-proof?

Uw gemeente kan Appostel en SKG Collect AVG-proof instellen. De gedeelde informatie is alleen inzichtelijk voor de verbonden gemeenteleden via de app. U bepaalt bovendien zelf welke contactinformatie u wel en niet wilt delen met andere gemeenteleden binnen de app.

6. Wat is een Tegoed?

Een Tegoed kunt u zien als een digitale collectebon. Met het Tegoed kunt u onder andere de digitale collecten betalen. Het Tegoed kunt u aankopen via iDEAL. Het bedrag van uw aangekochte Tegoed wordt op de rekening-courant van uw gemeente gestort. Dit kan alleen als uw gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.

7. Waarom zie ik soms maar één collecte?

Wanneer uw gemeente gebruik maakt van een Bundeldoel, ziet u één regel voor de collecte staan. Als u hierop klikt, ziet u de onderliggende collecten voor de betreffende week. Door de collecten te bundelen, kunt u eenvoudig in één handeling voor de verschillende doelen geven. Uw gemeente bespaart hiermee ook transactiekosten.

8. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?

Dit is mogelijk via uw eigen account in Appostel. U bepaalt zelf of u een foto toevoegt. Ook heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.

9. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?

Om Appostel te kunnen downloaden en installeren, heeft u een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem óf tot twee versies daarvoor. Daarnaast geldt voor Apple dat de app werkt vanaf versie IOS 11.

10. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal uw gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

11. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?

Op het eerste scherm klikt u op het bedrag linksboven. Dan kunt u het saldo opwaarderen en wordt er een koppeling gemaakt met uw bankenapp.
U kunt ook meer informatie vinden in de introductievideo Appostel: https://youtu.be/y1A0-xqfwy4

En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.