Welkom op de website van ons Kerkelijk Bureau!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft doormiddel van [SKG Collect] gemeenteleden van plaatselijke kerken de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen toezeggingen doen in het kader van Actie Kerkbalans of het doen van een bijdrage of een éénmalige gift.

Ons Kerkelijk Bureau is geopend op donderdagochtend van 09.00 - 11.00 uur. Telefoon: (0343) 421391

Het e-mailadres: voor ledenadministratie en bijdrageadministratie Kerkbalansbureau@pgdoorn.nl

Het e-mailadres: voor financiële zaken: penningmeester@pgdoorn.nl  mobiel: 06.27.025.422

Het bankrekeningnummer van de Maartenskerkgemeente: NL59 RABO 03737.18.071

Het bankrekeningnummer van de kerngoep Ontmoeten en Verdiepen : NL56 RABO 03737.44.315

Het bankrekeningnummer van de Diaconie te Doorn : NL56 RABO 03737.44.315

Het College van Kerkrentmeesters:

De dagelijkse leiding is in handen van drie kerkrentmeesters, die de taken onderling hebben verdeeld.

Taken:

·     Het beheer van gebouwen, waaronder het laten uitvoeren van reparaties en het aangaan van onderhoudsovereenkomsten met aannemers.

·     Verhuur van de Maartenskerk en de zalen in de Koningshof.

·     Toezicht op een deugdelijk IT beleid.

·     Het beoordelen van rekeningen van leveranciers en declaraties van gemaakte kosten, afgestemd op de goedgekeurde begroting.

·     Het tijdig betalen van rekeningen en declaraties.

·     Het boeken van financiële transacties in het grootboek en het archiveren van belangrijke documenten.

·     Het opstellen van een (meerjaren)begroting en het afsluiten van de jaarrekening na het boekjaar.

.     Contacten met een externe accountant, de burgerlijke gemeente en het CCBB( Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) van de Protestantse Kerk Nederland.

·     Het beheer van liquide- en andere geldelijke middelen.

.     Zorgdragen voor geldwerving.

.     Het afsluiten en beheren van verzekeringspolissen.

·     Toezicht op kosterszaken en personeelszaken van de Koningshof.

·     Kortom alles wat te maken heeft met de “materiële zaken” van de kerk (van niet diaconale aard).

 

De kerkrentmeesters worden ondersteund door een team enthousiaste mensen, dat elk een specifiek aandachtsgebied heeft, bijvoorbeeld:

-     Beheer Koningshof met twee vaste medewerkers en een groep vaste oproepbare vrijwilligers.

-     Kostersteam voor de erediensten. i.s.w.m. een streamingsteam voor Kerk-TV en KddW (on-line Kerk door de week).

-     Kerkelijk Bureau / ledenadministratie.

-     Actie Kerkbalansactiviteiten w.o. inning van de jaarlijkse vrijwillige bijdragen met een coordinator voor de uitvoering van allerlei activiteiten.

-     Telcommissie voor de vastlegging van collecteopbrengsten en voor onder andere de geldelijke afstortingen.

-     IT netwerkbeheer in samenwerking met een externe leverancier van internetverbindingen en camerabewaking.

-     Archiveren van notulen, financiёle administratie- en andere belangrijke documenten.van kerkenraadsvergaderingen en van onze kerngroepen.     

     

Share |