Een SKG- of Raborekening?

SKG is een zelfstandige stichting en geen bank.

Stichting Kerkelijk Geldbeheer biedt aan PKN-gemeenten een goed verzorgd betalingsverkeer tegen een lage prijs met een hoog serviceniveau. De kosten van een SKG-rekening-courant zijn ca € 50 per jaar, inclusief de internetmodule SKG-online.

Alle rekeningen-courant bij de SKG hebben nu de letters RABO in de IBAN, gevolgd door de cijfers 03737. Deze bankrekeningnummers zijn in de boeken van SKG geadministreerd om van de service- en de mogelijkheden van het geldverkeer via SKG gebruik te maken. De Rabobank heeft geen inzicht in het saldo en de condities, zoals betaallimieten , bevoegdheden en kredietfaciliteiten. Het is daarom niet mogelijk om een SKG-rekening toe te voegen aan het RABO-internetbankieren of een ander RABO-rekening toe te voegen aan SKG-online.

Depositogarantie

Omdat SKG geen bank is, vallen de tegoeden op de (spaar)rekeningen niet onder het depositogarantiestelsel. SKG financiert alleen aan kerken en aanverwante organisaties met goede zekerheden. Door een voorzichtig uitzettingsbeleid, gekoppeld aan een hoge solvabiliteit is het risicoprofiel van SKG laag. Geld dat SKG niet binnen onze doelgroep kan uitlenen vertrouwt SKG toe aan de Nederlandse systeembanken.

Share |