Algemeen & contact

SKG is een zelfstandige stichting en geen bank.

SKG biedt aan PKN-gemeenten een goed verzorgd betalingsverkeer tegen een lage prijs met een hoog serviceniveau. De kosten van een SKG-rekening-courant zijn ca € 30 per jaar, inclusief de internetmodule SKG-online.

Voor het afstorten van contant geld bestaat de aanvullende oplossing SKG-Cash. Hiervoor stelt de SKG o.a. een telmachine voor de munten van collecteopbrengsten beschikbaar. Ook hebben wij met SKG een incassocontract afgesloten om eens per maand vrijwillige bijdragen te incasseren. De verwerking van de incassobatches is gratis.

Alle rekeningen-courant bij de SKG hebben nu de letters RABO, gevolgd door de cijfers 03737. Deze bankrekeningnummers zijn in de boeken van SKG geadministreerd om van de service- en de mogelijkheden van het geldverkeer via SKG gebruik te maken. De Rabobank heeft geen inzicht in het saldo en de condities, zoals betaallimieten , bevoegdheden en kredietfaciliteiten. Het is daarom niet mogelijk om een SKG-rekening toe te voegen aan het RABO-internetbankieren of een ander RABO-rekening toe te voegen aan SKG-online.

Depositogarantie

Omdat SKG geen bank is, vallen de tegoeden op de (spaar)rekeningen niet onder het depositogarantiestelsel. SKG financiert alleen aan kerken en aanverwante organisaties met goede zekerheden. Door een voorzichtig uitzettingsbeleid, gekoppeld aan een hoge solvabiliteit is het risicoprofiel van SKG laag. Geld dat SKG niet binnen onze doelgroep kan uitlenen vertrouwen SKG toe aan de Nederlandse systeembanken.

IDEAL

Als u een iDEAL transactie doet ziet u echter een vreemd rekeningnummer op uw afschrift staan. Het overgeboekt geld wordt eerst naar een tussenrekening doorgeboekt (Currence en de betreffende bank. ING). Vervolgens gaat het geld naar de 'Stichting derdengeldenrekening' van SKG Collect. Dus het betreft hier één van de vele iDEAL tussenrekeningen van de ING bank.

 

 

Share |