Informatie Predikant Gemeenteopbouw Financiën
Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste gemeentelid,

 
De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Het kan een plek zijn om te vieren of om te rouwen, om te rusten of om tot bezinning te komen. Het is de plaats te luisteren naar Gods Woord, te zingen van Zijn liefde en te bidden om Zijn genade. Maar we proberen ook een warme gemeenschap te vormen van mensen die omzien naar elkaar, zowel de ouderen als de jongeren. De kerk is ook een plek van ontmoeting. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. Geld dat uitgegeven wordt om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen (we hopen en bidden dat dat heel snel weer mogelijk is!) welkom te heten. Geef daarom voor uw kerk met de Actie Kerkbalans. 
 
U zult begrijpen dat de Actie Kerkbalans dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. 
 
Onze kerk krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van de bijdragen van de eigen leden. Wat we hebben, willen we heel graag in stand houden. Uw financiële hulp is daarbij van zeer groot belang. Voor 2021 hebben wij € 110.000 nodig om rond te kunnen komen. Ondanks dat dit gelijk is aan het begrote bedrag van vorig jaar, is dit meer dan vorig jaar is ontvangen aan vrijwillige bijdragen. We hopen dat u uw bijdrage van het afgelopen jaar wilt verhogen. Misschien heeft u op dit moment niet de middelen om aan onze vraag te kunnen voldoen. In dat geval vragen we u te geven wat u kunt missen. Als u echter in de gelukkige situatie verkeert dat u wel genoeg financiële ruimte heeft, wilt u dan uw bijdrage van afgelopen jaar met 8% verhogen?  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de overige pagina's met betrekking tot de vrijwillige bijdrage.
 
Onder aan deze pagina kunt u uw bijdrage invullen. Omdat dit de eerste keer voor u is en het online invullen niet voor iedereen even makkelijk is, hebben wij een handleiding gemaakt. Mocht u er ondanks deze handleiding toch niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters. Dit kan telefonisch, per mail (kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl) of via onderstaand contactformulier.
 
Weet dat iedere euro die u schenkt, door ons zeer gewaardeerd wordt! 
 
Alvast hartelijk dank. 
 
Adri Damsteeg, Jan van Dijk, Klaas Heikoop, Dik van Kempen en Koos Timmer 
Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Asperen 
 

Uw bijdrage 

Op deze pagina kunt u uw bijdrage geven voor de Vrijwillige bijdrage 2021. U kunt kiezen uit 2 opties van geven:

  • Toezegging tot betalen (1 of meerdere maanden): uw vult uw bijdrage in en geeft aan in welke maand u dit zelf over maakt of laat incasseren;
  • Bijdrage direct in één betalen: uw vult uw bijdrage in en betaald het bedrag in één keer met iDeal of laat het bedrag incasseren.

Voor meer informatie over de vrijwillige bijdrage, kijk dan op de informatie pagina. Onder de knoppen Toezegging en Bijdrage vind u ook een korte handleiding hoe u uw vrijwillige bijdrage kunt geven. Ook is een uitgebreide handleiding hier te downloaden.

Toezegging 

(geef een toezegging tot het betalen van uw vrijwillige bijdrage, verdeeld over 1 of meerdere maanden)

Betaalmogelijkheden

Automatische incasso
Zelf overmaken

Handleiding hoe toezegging te geven


(maak uw bijdrage direct in één keer aan ons over via incasso of iDeal)

Betaalmogelijkheden

Automatische incasso
iDeal

Handleiding hoe bijdrage te geven

Toezeggingsperiode: januari t/m december van het jaar 2021


 

Contactformulier

 
Informatie Predikant Gemeenteopbouw Financiën

 

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl