Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen


Ons kerkgebouw: imposant en al eeuwen een baken in onze stad. Van ver al te zien! En de Asperse kerk en toren zien, voelt als thuiskomen voor iedereen die hier in Asperen woont.

De kerk: vooral een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden.

Daarom de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Want wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen!

We hebben uw en jouw steun nodig om ook in 2023 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Voor 2023 is een vrijwillige bijdrage nodig van € 114.000. Meer informatie vindt u op deze website.


 

Jeugdwerk

Clubwerk, catechese, jeugddiensten, de onlangs georganiseerde Herdertjestocht, zondagsschool.....

Een heel rijtje activiteiten waarin we de kinderen en jongeren van onze gemeente willen ontmoeten en iets met hen willen delen. Zeker in deze tijd is het zo belangrijk dat dit mooie werk met onze kinderen en jongeren uit de gemeente door kan gaan. Ook hiervoor is uw en jouw bijdrage heel erg welkom!

Dorieke Bassa

 


Financiën

Financieel hebben we enkele bijzondere jaren gehad, die allemaal positief zijn geëindigd. Daarvoor onze hartelijk dank.

Ook over 2022 verwachten we positief te eindigen, door een teruggave vanuit de PKN en verlaging van energiebelasting.

Voor 2023 is de begroting in balans bij een vrijwillige bijdrage van € 114.000. Dit is een stijging van ongeveer 3%. We hebben de vrijwillige bijdrage laag kunnen houden door de kosten te drukken en de energiekosten niet te verhogen. De energiekosten zijn nog onzeker voor het nieuwe jaar. Tot en met mei 2023 staan onze
energietarieven vast. Voor de periode daarna moet nog een nieuw contract aangegaan worden. Mocht door hogere prijzen en verbruik dan wij hebben ingeschat meer nodig zijn voor dekking van de energiekosten, laten wij dit weten.

De begroting is op te vragen via de kerkrentmeesters.

Van de dominee

Ik word me steeds meer bewust van de grote waarde van een kerkelijke geloofsgemeenschap in een tijd met steeds meer instabiliteit en waarin steeds meer sociale verbanden en gemeenschappen wegvallen. Buiten familie, vrienden en buren is er ook nog een stabiele geloofsgemeenschap waar je bij mag horen. Dat is ook een soort familie van broeders en zusters waarmee je zorgen kunt delen, met elkaar kunt meeleven, praktisch voor elkaar kan zorgen, maar ook voor een luisterend oor bij problemen, zorgen en ziekte.

Maar de kerk is ook een plek waar we dingen vieren, zoals geboorte en huwelijk, maar bovenal dat we bij God mogen horen als zijn huisgezin. Daarom vieren we in de kerk ook het avondmaal en kunnen we elke zondag bij elkaar komen om naar zijn Woord te luisteren tot opbouw van ons geloof, bemoediging en aansporing voor een leven naar de wil van God. Zo’n gemeenschap ervaar ik steeds meer als een zegen en ik hoop u ook.

We zijn dankbaar voor de nieuwe leden die zich afgelopen jaren aangesloten hebben en dat ook zo ervaren. Onze gemeente heeft ook middelen nodig om voort te bestaan. Dat zijn de gemeenteleden die zich inzetten maar ook de financiële middelen. Daarom hierbij een hartelijke oproep om ook dit jaar royaal te geven om onze mooie gemeente en kerk in Asperen te laten voortbestaan, waarvoor alvast hartelijk dank!

Ds. Peter van de Berg

 


Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.

   


Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.

 

 
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl