Predikant Financiën Geef uw bijdrage
Actie Kerkbalans 2022

Mijn kerk in balans

Een gezonde kerk in balans

De kerk geeft ons een balans in deze tijd, in onze samenleving. In de kerk kunnen we op elkaar terug vallen, naar elkaar omzien en elkaar steunen. Gods woord met elkaar beleven en delen.Deze balans vinden we bij elkaar en in de kerk. Samen komen in de kerk, verenigingen, bijbelgroepen voor iedereen! Onze gemeente bestaat uit gemeenteleden en wordt gevormd en geleefd door gemeenteleden. Onze gemeente, de kerk van Jezus Christus, dat zijn wij!

Net als wij dient ook onze gemeente in balans te zijn. Dit betekent een balans in de zin dat we bij elkaar horen, maar ook financieel. Het geloof is gratis, maar het gemeente zijn kost wel geld. Een gemeente financieel in balans zorgt ook voor een gemeente die in de toekomst kan blijven functioneren en onze gemeenteleden en andere menen om ons heen kan helpen en ondersteunen.

Jezus zij: “Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven” (Lucas 6 vers 38).

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

 


Van onze predikant

Stel je voor dat die grote mooie kerk in het hart van Asperen er niet meer stond… Dat kun je je gewoon niet voorstellen. Dan zou Asperen Asperen niet meer zijn. Dan zou het hart van de stad eruit zijn. Eigenlijk is dat ook zo met het Woord van God. Als dat er niet meer is, is het hart eruit. dominee

(lees hier verder)

 

Financiën

De prognose over 2021 laat een klein positief saldo zien. Dit is toe te rekenen aan eenmalige inkomsten en meevallers. Daarnaast zijn in de laatste maanden van 2021 extra giften en bijdragen ontvangen na onze oproep het verwachte tekort aan te vullen. Uiteraard onze hartelijk dank voor deze bijdragen.

We zien echter wel dat de inkomsten minder hard stijgen dan de kosten. Daarom doen wij ook dit jaar weer een oproep uw vrijwillige bijdrage te geven en waar mogelijk te verhogen. Als de inkomsten niet mee stijgen met de verwachte kosten, zullen we komende jaren een tekort gaan zien dat ieder jaar groter wordt.

grafiek

Voor 2022 is een vrijwillige bijdrage nodig van € 111.000. Dit een stijging ten opzichte van de ontvangsten van vorig jaar van ongeveer 6%. Het grootste deel van de lasten in de begroting zijn vaste lasten en zijn daardoor niet beïnvloedbaar. Dit maakt het erg lastig om deze lasten te reduceren.


Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.

 

 
Predikant Financiën Geef uw bijdrage
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl