Predikant Gemeenteopbouw Financiën Geef uw bijdrage
Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerk zijn we samen!

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen
 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!
 

Gemeenteopbouw

Het is niemand ontgaan dat het afgelopen jaar een wel heel speciaal jaar is geweest. Ook voor het Orgaan van Gemeenteopbouw. Heel veel club- en verenigingswerk kwam stil te liggen of op een heel laag pitje te staan. Maar er zijn gelukkig toch ook veel heel mooie dingen gebeurd, nieuwe initiatieven van creatieve gemeenteleden zijn opgepakt en uitgevoerd. We noemen de avondsluitingen, aanvankelijk elke dag en nu tweemaal per week.
 
 

Van onze predikant

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug, uniek in de geschiedenis!
 
Maar wat zal het komende jaar brengen? We weten het niet. 
 
Wat we wel weten is dat de kerk van Jezus Christus zal blijven, of de deuren van het gebouw nu open of gesloten zijn. We hopen natuurlijk dat we tegen het einde van 2021 weer met volle kerken kunnen samenkomen, maar ook dat weten we niet. Het is te hopen dat we in deze tijd de kerk extra gaan waarderen als een plek van samenkomst, een gemeenschap van onderlinge steun en een gemeenschap van hoop.
 
 

 

Bekijk onze video uitzending voor meer informatie en uitleg over de vrijwillige bijdrage 2021

 

Financiën

Hoewel wij in november 2020 nog dachten op een tekort uit te komen, is dit tekort volledig weggewerkt door extra giften en bijdragen. Hiervoor onze dank. Hier hebben we met zijn allen voor gezorgd!
 
Voor het jaar 2021 hebben wij de begroting weer sluitend kunnen opstellen. Hierbij zijn we wel uitgegaan van gelijkblijvende collecteopbrengsten zoals in voorgaande jaren en een benodigde vrijwillige bijdrage van € 110.000.
 
Als we de begroting 2021 en 2020 met elkaar vergelijken, zien we de volgende verschillen.
-  Lagere huuropbrengsten (door corona) -1.250
-  Vrijval saldo collectebonnen 900
-  Lager predikentstraktement (afdracht PKN) 1.500
-  Hogere bijdrage jeugdraad (jeugdwerk) -2000
-  Verwachte extra uitgaven corona maatregelen -550
     
  0
 
Hoewel de benodigde vrijwillige bijdrage gelijk is gebleven ten opzichte van 2020, zien we dat in 2020 er minder vrijwillige bijdrage is toegezegd en ontvangen. Er is over 2020 € 102.860 ontvangen. Ten opzichte van 2020 en het huidig aantal gemeenteleden betekent  dit een verhoging van iets meer dan 8%, ofwel gemiddeld € 350,00 per persoon/gezin dat wordt aangeschreven. Voor richtbedragen lees hier verder. 
 
 

Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina. Op deze pagina is ook een handleiding opgenomen hoe u uw bijdrage online kunt invullen.

 
Predikant Gemeenteopbouw Financiën Geef uw bijdrage
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl