Welkom op de internetpagina van het CvK van de Hervormde Gemeente Asperen

Door middel van deze website wordt u in de gelegenheid gesteld uw collectebonnen te bestellen, een collectetegoed aan te schaffen voor online collecteren of een bijdrage te doen in de vorm van een eenmalige gift, vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.

Indien u vragen heeft, zijn de kerkrentmeesters bereikbaar via het contactformulier. Een handleiding over het gebruik van deze website en hoe bij te dragen aan de collecten en giften, kunt u terugvinden bij de veelgestelde vragen.

Voor informatie over de erediensten, het bezoeken van de erediensten, het verenigingswerk en over de gebouwen verwijzen wij naar onze algemene website www.hervormdasperen.nl.


Vrijwillige bijdrage 2024

De jaarlijkse Vrijwillige bijdrage is weer begonnen! We vragen u als lid van onze gemeente  om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente.

Voor meer informatie en het bijdragen aan de vrijwillige bijdrage, gaat u naar de speciale vrijwillige bijdrage pagina.

 


Appostel App

Naast het geven van uw bijdrage aan de collectes via deze website, kunt u ook uw bijdrage geven via de Appostel app. In deze app kunt u daarnaast zich ook aanmelden voor het bezoeken van diensten, terug kijken van voorgaande diensten en collectetegoed of collectebonnen bestellen.

Download de Appostell app voor Android of Apple via de eigen appstore op uw telefoon of tablet.

Appostel

 


Collecten in de kerkdienst

Tijdens de kerkdienst worden volgende collecten gehouden:
-  1e collecte (diaconie)
-  2e collecte (instandhouden eredienst)
-  3e collecte (extra collecte)

-  Offerblokken (pastoriefonds)
-  Zendingsbussen

De verschillende doelen van deze zondag van de collectes zijn terug te vinden in de kerkbode en op de zondagsbrief.

Collectezak

 Betaalmogelijkheden
-  Tegoed
-  iDeal

U kunt uw bijdrage aan de collectes doen door middel van incasso of afschrijving van uw tegoed. Om uw tegoed in te zien of bij te storten:
Huidig saldo inzien
Opwaarderen saldo

Hier vindt u een instructie in stappen om het tegoed te gebruiken.

Een instructie in stappen om bij te dragen aan de collecten vindt u hier.