Collecten in de kerkdienst

Collecten in de kerkdienst

Tijdens de kerkdienst worden de volgende collecten gehouden:
-  1e collecte (diaconie)
-  2e collecte (instandhouden eredienst)
-  3e collecte (extra collecte)

-  Offerblokken (pastoriefonds)
-  Zendingsbussen

De verschillende doelen van deze zondag van de collectes zijn terug te vinden in de kerkbode en op de zondagsbrief.

Collectezak

 Betaalmogelijkheden
-  Tegoed
-  iDeal

U kunt uw bijdrage aan de collectes doen door middel van incasso of afschrijving van uw tegoed. Om uw tegoed in te zien of bij te storten:
Huidig saldo inzien
Opwaarderen saldo

Hier vind u een instructie in stappen om het tegoed te gebruiken.

Een instructie in stappen om bij te dragen aan de collecten vind u hier.