Solidariteitskas

 

Asperen, september 2023

 

Graag willen wij uw aandacht voor de Solidariteitskas 2023. Als belijdend lid van onze gemeente vragen wij u uw jaarlijkse bijdrage te geven aan de Solidariteitskas. Belijdende leden hebben van ons een brief ontvangen waarop deze informatie staat vermeld.

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Ook dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten.

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaat. We denken bijvoorbeeld aan bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Bijdragen

De bijdrage voor de solidariteitskas is door de landelijke kerk vastgesteld op € 10 per belijdend lid. Als gemeente dragen wij hiervan € 5 af aan de landelijke kerk. Een deel van uw bijdrage komt dus ook ten goede aan onze eigen gemeente, waarmee dus eigen doelen worden gesteund! Natuurlijk mag u ook meer geven. U weet dat wij nog steeds een tekort op onze begroting hebben. Mogen wij een beroep op u, als belijdende leden van onze gemeente, doen op uw vrijgevigheid? U kunt uw bijdrage geven door onderaan dit formulier te klikken op "Geef uw bijdrage".

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas of neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters door middel van het contactformulier.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Asperen

 


Uw bijdrage aan de solidariteitskas. Per belijdend lid bedraagt de solidariteitskas € 10.

Bij het invullen van het formulier, kiest u bij bedrag voor hoeveel personen u de solidariteitskas betaald (1 persoon € 10; 2 personen € 20; enz.). Als u ons extra wilt steunen, kunt u ook een eigen bedrag kiezen.

Een instructie hoe uw bijdrage te verwerken op deze site vindt u hier.

Betaalmogelijkheden

  • Automatische incasso
  • iDeal
  • Tegoed