Veelgestelde vragen

 1. Hoe kan ik mijn account opheffen?
 2. Hoe ontvang ik een nieuw password?
 3. Wat is een toezegging?
 4. Wat is een bijdrage?
 5. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?
 6. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?
 7. Een Automatische incasso of een Periodieke overschrijving?
 8. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?
 9. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?
 10. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?
 11. Is het systeem AVG-proof?
 12. Wat is een Tegoed?
 13. Waarom zie ik soms maar één collecte?
 14. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?

1. Hoe kan ik mijn account opheffen?

U kunt op de webpagina 'Contactformulier' een bericht sturen aan het Kerkelijk Bureau. Daar kunnen de medewerkers uw account verwijderen.

2. Hoe ontvang ik een nieuw password?

Als u op de webpagina 'Mijn account' onder 'Terugkerende bezoeker' klikt op 'Wachtwoord vergeten?' ontvangt u een nieuw password via uw e-mailadres.

3. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting de gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

4. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld Solidariteitskas).

5. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

6. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van uw gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL92INGB0005302809 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente ….. via ING.”
Vanaf deze iDEAL-tussenrekening (van ING) wordt de batch (verzameling) via de IBAN van rekening Stichting Derden Gelden van Pintip (NL13INGB0656025239) vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.
Gebruik voor een overboeking naar uw gemeente NOOIT deze St. Derdengelden rekeningnummers. De betaling kan dan niet verwerkt worden.

7. Een Automatische incasso of een Periodieke overschrijving?

Een 'automatische incasso' en een 'periodieke overschrijving' lijken heel erg op elkaar.
Bij een automatische incasso geeft u de kerk toestemming om bedragen van uw rekening te innen. Dit is voor maximaal één jaar.
Bij een periodiek overschrijving heeft u de bank (vroeger) opdracht gegeven bedragen van uw rekening over te schrijven. Dit kan jaren door blijven lopen, totdat u het stopzet bij de bank.

Als er een periodieke overschrijving loopt bij de bank kan dat uw bijdragen aan de kerk beïnvloeden. Als u niet in de gaten heeft dat er een Periodieke overschrijving loopt, en u maakt ook zelf een bijdrage over, dan betaalt u dus dubbel.

Vroeger kon u bij de bank aangeven dat er maandelijks of jaarlijks een bedrag overgeschreven moest worden. Dit heet ‘Periodieke overschrijving’. De overschrijvingen blijven (jarenlang) doorlopen totdat u het stopzet. Als u dit wilt stopzetten of aanpassen, dan moet u dit bij de bank regelen.

Op uw bankafschriften kunt u zien of een overschrijving een incasso dan wel een periodieke overschrijving is.

Heeft u er nog vragen over, dan kunt u terecht op het Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl

8. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?

Om Appostel te kunnen downloaden en installeren, heeft u een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem óf tot twee versies daarvoor. Daarnaast geldt voor Apple dat de app werkt vanaf versie IOS 11.

9. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal uw gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

10. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?

Op het eerste scherm klikt u op het bedrag linksboven. Dan kunt u het saldo opwaarderen en wordt er een koppeling gemaakt met uw bankenapp.
U kunt ook meer informatie vinden in de introductievideo Appostel: https://youtu.be/y1A0-xqfwy4

11. Is het systeem AVG-proof?

Uw gemeente kan Appostel en SKG Collect AVG-proof instellen. De gedeelde informatie is alleen inzichtelijk voor de verbonden gemeenteleden via de app. U bepaalt bovendien zelf welke contactinformatie u wel en niet wilt delen met andere gemeenteleden binnen de app.

12. Wat is een Tegoed?

Een Tegoed kunt u zien als een digitale collectebon. Met het Tegoed kunt u onder andere de digitale collecten betalen. Het Tegoed kunt u aankopen via iDEAL. Het bedrag van uw aangekochte Tegoed wordt op de rekening-courant van uw gemeente gestort. Dit kan alleen als uw gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.

13. Waarom zie ik soms maar één collecte?

Wanneer uw gemeente gebruik maakt van een Bundeldoel, ziet u één regel voor de collecte staan. Als u hierop klikt, ziet u de onderliggende collecten voor de betreffende week. Door de collecten te bundelen, kunt u eenvoudig in één handeling voor de verschillende doelen geven. Uw gemeente bespaart hiermee ook transactiekosten.

14. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?

Dit is mogelijk via uw eigen account in Appostel. U bepaalt zelf of u een foto toevoegt. Ook heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.