Kerkblad Samen

Het kerkblad ‘Samen’ is een informatie- en communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse.

 

De redactie van het kerkblad ‘Samen’ bestaat uit

 • mevrouw A.J. van Burik - Sala
 • mevrouw G. van Zellem - Siersema
 • mevrouw H. Stam - Wassink
 • de heer A. Euwijk

 

 

Het kerkblad geeft informatie over o.a.

 • de erediensten op zondagen en christelijke feest- en gedenkdagen in de twee wijkgemeenten
 • contactgegevens per wijkgemeente (o.a. predikanten)
 • de actualiteiten in de (wijk)gemeenten
 • besluiten en mededelingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen

 

 

Verschijning

 • Het blad verschijnt doorgaans eenmaal per veertien dagen. Vrijwilligers bezorgen het blad bij alle abonnees.
 • Voor abonnees buiten Spijkenisse kan het kerkblad opgestuurd worden.
 • Er is ook een gratis digitale versie.
 • Voor slechtzienden is er een grote versie van het kerkblad. (regelen via het Kerkelijk Bureau)

 

 

Kosten 

 • De kosten voor het kerkblad zijn € 12,50 per jaar. Voor abonnees buiten Spijkenisse kan het kerkblad opgestuurd worden. De kosten zijn dan € 64,82 inclusief portokosten. 
 • U wordt verzocht het abonnementsgeld over te maken in het eerste kwartaal van het jaar op bankrekeningnummer NL76 RABO 0373 7294 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Kerkblad Samen.
 • Begin april zullen de abonnees die nog niet betaald hebben voor het lopende jaar een betalingsverzoek ontvangen. Als uw e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau ontvangt u een e-mail met een betalingsverzoek, zo niet dan ontvangt u een acceptgiro.

 

 

Digitale versie van het kerkblad

Het is nu mogelijk om een gratis digitale versie van het kerkblad Samen te ontvangen. Op het moment dat het kerkblad in papieren versie verspreid wordt, ontvangt u een e-mail met het kerkblad als link.

Er zal een proefperiode zijn, waarin u beide versies krijgt. Later wordt het papieren blad stopgezet.

Klik hier om u aan te melden.

Wilt u het kerkblad digitaal en ook via een papieren versie ontvangen, dan kunt u een e-mail aan het kerkelijk bureau sturen kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl, dan wordt het papieren kerkblad niet stopgezet.

 

 

Contactgegevens

-  De redactie via e-mail: kerkbladsamen@gmail.com

Kopij via e-mail: kerkbladsamen@gmail.com (moet worden ingeleverd als bijlage, in Word)

-  Een abonnement regelen

   -  via e-mail: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl of

   -  telefonisch: op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur via het Kerkelijk Bureau via telnr.: 0181-612800

 - Een digitaal kerkblad regelen: klik hier