Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024
 

Vanaf 14 januari begint de Actie Kerkbalans 2024. Vrijwilligers van de wijken gaan op pad om de enveloppen te bezorgen.

 

 

Digitaal! Waarom?

Om deze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige digitale mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu ten goede komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het voordeliger, omdat er minder onkosten worden gemaakt voor acceptgiro's, enveloppen, papier, enzovoort. En er zijn minder uren op het Kerkelijk bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer administratief te verwerken.

 

 

Digitaal! Hoe?

Als uw e-mailadres bekend is op het Kerkelijk bureau ontvangt u een e-mail met een verzoek om mee te doen met de Actie Kerkbalans. In deze e-mail staat een link naar een toezeggingsformulier. Door te klikken op deze link komt u automatisch terecht op het digitale toezeggingsformulier. Wij vragen u vriendelijk het toezeggingsformulier vóór 31 januari a.s. in te vullen en te verzenden.

Als u in het verleden aangegeven heeft, dat u niet digitaal benaderd wilt worden, dan krijgt u de envelop met papieren thuisbezorgd.

Heeft u een e-mail gekregen, maar wilt u liever een papieren versie, wilt u dan contact opnemen met het Kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl of telefonisch op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur op nummer 0181-612800?

Lukt het niet met de link: zie onderaan deze pagina ‘Problemen met het invullen van het digitaal toezeggingsformulier? ’

 

 

Het digitale toezeggingsformulier

Als u de link aanklikt, komt u op een toezeggingsformulier. Als u klikt op 'vorige toezegging overnemen in het formulier', vindt u de gegevens, zoals u vorig jaar heeft toegezegd. Als u niets wilt wijzigen, klikt u op ‘opslaan’. Dan worden de gegevens direct in ons systeem gezet en heeft u uw toezegging ingeleverd.

U kunt uiteraard het bedrag, de betaalwijze en de betaaltermijnen wijzigen. Als u dan op ‘opslaan’ klikt, komen de aangepaste gegevens in ons systeem te staan en heeft u uw toezegging ingeleverd.

Wilt u na het ‘opslaan’ de gegevens nog wijzigen, dan kan dat alleen door contact op te  nemen met het Kerkelijk bureau, telefonisch op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, of via e-mail: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl

Heeft u in 2023 al een bedrag overgemaakt voor 2024, en krijgt u nu (begin 2024) nog een toezeggingsformulier, kruist u dan februari aan als maand dat u gaat betalen. Het systeem zal de betaling en toezegging aan elkaar koppelen.

 

 

Uit welke betaalwijzen kunt u kiezen?

U kunt voor uw bijdrage drie betaalwijzen kiezen: automatische incasso, via iDeal betalen en Overig. Hieronder worden aanwijzingen gegeven voor deze drie betaalwijzen.

- Automatische incasso:

Door bij uw toezegging als betaalwijze ‘automatische incasso’ aan te vinken, geeft u toestemming aan de Protestantse Kerk van Spijkenisse om het toegezegde bedrag in gelijke termijnen in de aangegeven maanden van uw bankrekening af te schrijven.

Bij ‘automatische incasso’ vindt u 10 maanden om aan te kruisen, van februari tot en met november. Dit heeft te maken met de verwerking van de incasso’s. Als u dit aankruist wordt uw toegezegde bedrag over maximaal 10 maanden verdeeld en afgeschreven.

De incassodatum ligt rond de 26e van elke aangekruiste maand. 

De afschrijving vindt plaats van uw bankrekeningnummer dat bij ons bekend is. Wilt u dit bankrekeningnummer wijzigen? Stuur dan vóór 15 februari een e-mail naar kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl

Bent u het toch niet eens met een afschrijving, dan kunt u het bedrag altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  
- iDeal:

U ontvangt elke aangekruiste maand een e-mail met het verzoek om uw bijdrage te betalen met een link voor een betaling met iDeal. 

In het toezeggingsformulier kunt u kiezen uit maximaal 10 maanden, van februari t/m november.
 
- Overig (zelf uw bijdrage overmaken):

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken. In het toezeggings­formulier kiest u dan voor ‘Overig’.

‘Overig’ moet u ook kiezen als er een ‘Periodieke overschrijving’ loopt bij de bank. Vroeger kon u bij de bank aangeven dat er maandelijks of jaarlijks een bedrag overgeschreven moest worden. Dit heet ‘Periodieke overschrijving’. Als u dit wilt stopzetten of aanpassen, dan moet u dit bij de bank regelen.

U kunt kiezen uit maximaal 10 maanden, van februari t/m november. Dit heeft te maken met de incasso- en iDEALverwerking. Uiteraard mag u zo vaak uw bijdrage overmaken als u wilt. Graag uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
 
Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer dat bij voorkeur gebruikt kan worden voor de Actie Kerkbalans is: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse. Dit is van belang als u 'Overig' hebt ingevuld bij uw toezegging.

Als u zelf digitaal overmaakt, wilt u dan in uw digitale adresboek bovenstaand rekeningnummer gebruiken!

 

 

Het aantal termijnen / maanden

Als u via het digitale toezeggingsformulier uw toezegging kenbaar maakt, zult u maximaal 10 maanden vinden om aan te vinken. Dit heeft te maken met de verwerking van de betalingen via ‘incasso’ en ‘iDeal’. Als u zelf uw bijdrage overmaakt, kunt u dit zo vaak doen als u wilt (ook al heeft u 10 maanden aangevinkt).

 

 

Problemen met invullen van het digitaal toezeggingsformulier?

  • De link naar het toezeggingsformulier in de uitnodigings-email kan aangeklikt worden. Probeert u dit eerst alstublieft! Heeft u dit gedaan, maar lukt het niet om bij het toezeggings­formulier te komen? Na 18 januari kunt u hier klikken, waardoor u bij een leeg toezeggingsformulier komt. U kunt dit formulier printen en invullen en daarna inleveren in één van de kerken bij één van de kerkrentmeesters. Of u kunt het formulier ingevuld opsturen naar het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl 
  • Heeft u spijt van uw toezegging en wilt u het veranderen: stuurt u een e-mail naar het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl Dan kunnen wij uw toezegging aanpassen. 
  • Wilt u graag dat er een ander e-mailadres wordt gebruikt? Geef het dan door aan het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl 
  • Wilt u liever een papieren versie voor de Actie Kerkbalans? Geef het dan door aan het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl 
  • Heeft u in 2023 al een bedrag overgemaakt voor 2024, en krijgt u nu (begin 2024) nog een toezeggingsformulier, kruist u dan februari aan als maand dat u gaat betalen. Het systeem zal de betaling en toezegging aan elkaar koppelen.

 

 

 Wat is het verschil tussen een automatische incasso en een periodieke overschrijving?

  • Een automatische incasso en een periodieke overschrijving lijken heel erg op elkaar. Bij een automatische incasso geeft u de kerk toestemming om bedragen van uw rekening te innen. Dit is voor maximaal één jaar. Bij een periodiek overschrijving heeft u de bank (vroeger) opdracht gegeven bedragen van uw rekening over te schrijven. Dit kan jaren door blijven lopen, totdat u het stopzet bij de bank.
  • Als er een periodieke overschrijving loopt bij de bank kan dat uw bijdragen aan de kerk beïnvloeden. De overschrijvingen blijven (jarenlang) doorlopen totdat u het stopzet. Als u een periodieke overschrijving wilt stopzetten of aanpassen, dan moet u dit bij de bank regelen.
  • Op uw bankafschriften kunt u zien of een overschrijving een incasso dan wel een periodieke overschrijving is. Heeft u er vragen over, dan kunt u terecht op het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl

 

 

Waar vindt u meer informatie?
Heeft u nog meer vragen? Schrijft u een e-mail naar het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl . U krijgt zeker antwoord!


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw toezegging en met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Spijkenisse