Schenkingsovereenkomst

anbi

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om uw schenking (periodieke gift aan bv. de AKB) te regelen zonder een notariële akte, maar waarbij u wel het belastingvoordeel heeft. Zo is de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen losgelaten. Onder bepaalde condities levert dit voor de gever een fiscaal voordeel op.

Voorwaarden:

- De gift moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de ANBI.
- Regelmatig (minimaal 1x per jaar) dient er een bedrag overgemaakt te worden naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
- De bedragen zijn steeds even hoog.
- De overeenkomst duurt minimaal 5 jaar.
- De overeenkomst stopt bij overlijden van de schenker.
- De ANBI mag geen tegenprestatie leveren voor de gift.

Met de schenkingscalculator op www.schenken.nl kunt u het fiscale voordeel bereken. Let er wel op dat, indien u nog andere “gewone” giften (elders) geeft, het voordeel kleiner of zelfs nihil kan zijn.
Het is daarom verstandig om voor een persoonlijk advies informatie in te winnen bij een belastingadviseur of de belastingdienst.
Indien u besluit tussentijds te stoppen of uw bijdrage niet tijdig overmaakt, dan zal de belastingdienst met een naheffing kunnen komen en kunt u geen aanspraak meer maken op het belastingvoordeel.

Uitzondering hierop is als u gedurende de termijn van uw schenkingsovereenkomst werkloos of invalide raakt, waardoor uw inkomen daalt. Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Nadere informatie hierover op www.belastingdienst.nl  > periodieke gift.

Reeds betaalde termijnen aan de AKB mag u echter niet meer opvoeren in het kader van de nieuwe schenkingsregels. Dus als u van de regeling gebruik wilt maken, dan zult u dit tijdig moeten regelen.
Het zou natuurlijk fijn zijn als u uw belastingvoordeel (deels) verrekend met de hoogte van uw huidige AKB-toezegging. Op deze wijze geeft u meer aan de kerk schenken met hetzelfde geld.

 

Hoe regelt u een schenkingsovereenkomst?

Indien u gebruik wilt maken van deze nieuwe regeling m.b.t. schenken dan kunt u zich wenden tot het Kerkelijk bureau.
Op verzoek kunt u nadere informatie en/of een model schenkingsovereenkomst krijgen of hier onder downloaden.
De verdere administratieve afhandeling verloopt via het Kerkelijk bureau. (Voor gegevens hierboven aan de pagina op de oranje balk klikken bij 'Kerkelijk bureau')

 

Downloaden formulieren:

Overeenkomst Periodieke gift: Overeenkomst Periodieke gift

Schenkingsovereenkomst Belastingdienst: Schenkingsovereenkomst belastingdienst