Aankomende agenda-items

Filter labels

Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Christ (Katwijk)
Organist: Marc Koning
Koster: Jan Zandbergen
Let op: Graag de zij ingang van de kerk gebruiken. De voordeuren zijn in de schilderwerkplaats voor reparatie.

Zondag 25 september 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: Experience (gezamenlijk met Gereformeerde kerk)
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Anneke Noodelijk
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Marjanne Boer

Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: reguliere gezamenlijke dienst
Voorganger: Prop. N.M.J. Binnendijk (Noordwijk)
Organist: Martin Schuitmaker
Koster: Dick Hoogendoorn
Oppas: Jannie Kruijswijk
KND: Kristèl van der Meer
Deze dienst is online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge

Zondag 2 oktober 2022
Gezamenlijke dienst Does en Wetering; 9.30 uur; afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Wilco van Termeij

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Jannie van der Leij en ouderling-kerkrentmeester Leo Deurloo. We zijn hen heel dankbaar voor hun inzet al die jaren en we zullen hun inbreng in de kerkenraad missen. Marc van der Leij zal worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Jenny Verweij heeft aangegeven over te
willen stappen naar het ambt van ouderling en daar zijn we heel blij mee. Zij zal op 2 oktober herbevestigd worden als ambtsdrager, maar dus in een andere rol. Daarnaast zullen Femke Kortekaas, Hanneke Stigter, Jan Tinga en André Oosterom herbevestigd worden. Marianne Zandstra kan helaas niet aanwezig zijn en wordt daarom in de week daarna herbevestigd.