Zondag 28 november 2021

Actie(s):

• 1e collecte: DPA - Kerstpakkettenactie 
• 2e collecte: Eredienst en Pastoraat 
• Avondmaalcollecte: Bonisa 
• Zendingsbusjes: Bonisa  

 

» Toelichting 1e collecte

Jaarlijks wordt door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) en de Stichting Slimm de Kerstpakkettenactie georganiseerd. Een persoon, huishouden of gezin kan worden aangemeld, omdat zij het financieel niet zo breed hebben of een zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Hiernaast wordt een kerstattentie verzorgt voor de cliënten van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken zij ontvangen dus geen pakket.

 

» Toelichting avondmaalcollecte en zendingsbusjes

Stichting Bonisa is een interkerkelijke stichting. De betekenis van de naam Bonisa is 'Boodschap van vrede'. Bonisa is bewogen met de nood van christenen en onbereikten in Azië. Ze bevorderen de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord. Daarnaast geven ze ook praktische en christelijke steunverlening.

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed

Giften mogelijk namens

  • Account

Solidariteitskas 2021

Actie
Actie(s):

Recent heeft u de brief van de Solidariteitskas ontvangen. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u per volwassen gezinslid om een bedrag van €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed

Giften mogelijk namens

  • Account

Algemene gift diaconie

Actie(s):

Op deze manier kan een gift gegeven worden aan de diaconie.

 

De diaconie zet zich in voor medemensen die een hulpvraag hebben, in onze eigen kerk maar ook (ver) daarbuiten. Daarnaast draagt de diaconie oa. de zorg voor het vervoer van/naar de kerk, de draadomroep, de HVD en de ZWO.

 

In het opmerkingenveld onderaan het scherm waarin het bedrag wordt ingevuld, kan eventueel aangegeven worden waar de gift precies voor bestemd is. Als u het veld leeglaat, kan de diaconie uw gift inzetten waar deze het meest nodig is.

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed

Giften mogelijk namens

  • Account

Algemene gift kerkrentmeesters

Actie(s):

Op deze manier kan een gift gegeven worden aan de kerkrentmeesters.

 

De kerkrentmeesters dragen als eerste de zorg voor de personele kosten (predikanten en medewerkers), verzekeringen en beheer en onderhoud van de gebouwen (kerk en pastorieën). Daarnaast ondersteunen ze het orgelfonds, het jeugdwerk, de activiteitenkas en de koffieochtend.

 

In het opmerkingenveld onderaan het scherm waarin het bedrag wordt ingevuld, kan eventueel aangegeven worden waar de gift precies voor bestemd is. Als u het veld leeglaat, kunnen de kerkrentmeesters uw gift inzetten waar deze het meest nodig is.

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed

Giften mogelijk namens

  • Account