HERVORMDE GEMEENTE ASPEREN // VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2024

 De Kerk van vandaag - Uw Kerk van Morgen
 

Ons kerkgebouw: imposant en al eeuwen een baken in onze stad. Van ver al te zien!

De kerk: vooral een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen.

Ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Want wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw en jouw steun nodig om ook in 2024 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen.

Voor 2024 is een vrijwillige bijdrage nodig van € 118.000. Hiermee vragen wij in tijd van stijgende prijzen ook voor uw kerk een bijdrage die hoger ligt dan afgelopen jaar. Wij vragen u uw bijdrage dit jaar met 10% te verhogen. Meer informatie vindt u op deze website.


Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.

   


 

Uit de pastorie

DOOR PETER VAN DE BERG

Ik word me steeds meer bewust van de grote waarde van een kerkelijke geloofsgemeenschap in een tijd met steeds meer instabiliteit en waarin steeds meer sociale verbanden en gemeenschappen wegvallen. Buiten familie, vrienden en buren is er ook nog een stabiele geloofsgemeenschap waar je bij mag horen en mensen naar elkaar omzien. We zijn dankbaar dat de laatste jaren diverse nieuwe gemeenteleden uit Asperen en omgeving zich bij ons hebben aangesloten; daarbij zaten ook diverse jonge stellen die hier kwamen wonen en zich thuis en aangesproken voelden in de gemeente. Dat is bemoedigend en hoopvol. De omvang van een gemeente is ook van belang om de boel financieel draaiende te houden en daarom is het ook fijn als nieuwe mensen zich aansluiten.

De gemeente van Christus is ook een soort familie waarmee je zorgen en blijdschap kunt delen, met elkaar kunt meeleven en praktisch voor elkaar kan zorgen.

De kerk is ook een plek waar we dingen vieren, zoals geboorte en huwelijk, maar bovenal dat we bij God mogen horen als zijn huisgezin. Daarom vieren we in de kerk ook het avondmaal en kunnen we elke zondag bij elkaar komen om naar Gods Woord te luisteren tot opbouw van ons geloof, bemoediging en aansporing voor ons leven. Zo’n gemeenschap ervaar ik steeds meer als een zegen in de wereld waarin we leven en ik hoop u en jij ook.

Hierbij een hartelijke oproep van mij aan u allen om ook dit jaar royaal te geven van onze overvloed om onze mooie gemeente en kerk in Asperen te laten voortbestaan met het liefst een full time predikant, want dat is op steeds minder plaatsen vanzelfsprekend en op veel plaatsen al verleden tijd. Tot slot wens ik u alle goeds en de zegen van de HEERE onze God toe voor 2024!

 


Financiën: Inkomsten en uitgaven

DOOR DIK VAN KEMPEN

Ondanks alle stijgende prijzen, hebben we als kerk tot nu toe altijd positief het jaar kunnen afsluiten. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit ook in 2023 zo zijn. Onze dank voor uw gulle gaven in afgelopen jaar.

Net als bij u thuis, zien wij in 2024 diverse kosten verder stijgen. Met name het traktement voor de predikantsplaats en de verzekeringspremies voor onze gebouwen stijgen in 2024 fors. De energiekosten zijn beperkt verhoogd door het verlagen van de temperatuur in de kerk.

Dit alles leidt tot een benodigde vrijwillige bijdrage van € 118.000, een stijging ten opzichte van de toegezegde bijdrage over 2023 van € 10.000, bijna 10%.

We snappen dat dit een forse stijging is. Deze verhoging is echt nodig, om dit jaar en komende jaren de kerk financieel gezond te houden en een fulltime predikantsplaats te kunnen behouden.

Wij vertrouwen op uw gulle bijdrage ook in 2024.

Werk in onze gemeente

DOOR OUDERLING JAN VAN DIJK

Na de zomervakantie zijn de verschillende gemeenteactiviteiten weer opgestart. In september de opening winterwerk en een week later gevolgd door het gemeenteweekend. Onderlinge ontmoeting en bijbelstudie staan hierbij centraal. De bijbelstudiegroepen en jeugdgroepen zijn weer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn ook Manna, Ruth en de nieuwe jonge dames groep Deborah van start gegaan. We zien ook dat het koffiedrinken in kerk en Salem, door veel gemeenteleden bezocht wordt.

Zondags komen we samen in ons kerkgebouw om de diensten met elkaar te beleven.

We zijn blij dat er vele gemeenteactiviteiten zijn en dat willen graag zo voortzetten.

Ik wil u vragen om het gemeentewerk in uw gebed mee te nemen. De genoemde activiteiten zijn mogelijk door onze actieve gemeenteleden, u dus, en uw financieel steun. Wij vertrouwen ook op uw meedenken, creativiteit en medewerking in 2024.


Geef meer met een periodieke gift 

DOOR KERKRENTMEESTERS

Steunt u onze gemeente al met een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) of geeft u regelmatig een gift of aan een collecte? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw inkomen.
Met een periodieke gift vervallen de drempel en maximum en is uw giften volledig aftrekbaar.

Tip: u kunt uw collectebonnen of collectetegoed ook meenemen.

Wat is een periodieke gift? Een periodieke gift, is een gift waarbij u minimaal 5 jaar lang eenzelfde bedrag schenkt dat volledig aftrekbaar is. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Als voorbeeld, als u € 150 geeft, kost u dit € 150. Met een periodieke gift, geeft u aan de kerk € 259, krijgt u € 109 terug van de belasting en kost u dit ook € 150. De kerk krijgt echter € 259 in plaats van € 150.

Hoe groot is uw voordeel? Bent u geïnteresseerd om met het zelfde geld uw kerk meer te geven? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters!


Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vindt u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.

   

 
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl