Aktie Kerkbalans

Aktie Kerkbalans

NB.
Vanaf 9 januari 2022 is de Digitale Actie Kerkbalans 2022 gesloten. Ongeveer midden december 2022 is het doen van DIGITALE toezeggingen voor 2023 (via email met een link) weer mogelijk. Iedereen die niet deelneemt aan de digitale Aktie Kerkbalans 2022 ontvangt rond midden januari een BRIEF om mee te doen met de Aktie Kerkbalans 2022.

Algemeen.
In 2012 is een start gemaakt met het doen van Toezeggingen en Betalingen aan onze kerk via internet. Deze wijze van werken brengt de werkbelasting voor de Bijdragecommissie sterk omlaag en bespaart ook veel papier.
In 2013 is begonnen met het toezenden via e-mail van een link waarme elektronisch toezeggingen gedaan kunnen worden. Dit vermindert de werklast van de Bijdragecommissie nog verder. Wij willen u daarom verzoeken hier gebruik van te maken.

Werkwijze Digitale Aktie Kerkbalans(e-mail met link).
Met behulp van de e-mail met een link:
Als u vorig jaar een toezeggings e-mail hebt ontvangen en uw e-mail adres is niet gewijzigd, dan doet u dit jaar automatisch weer mee.
U wordt verzocht uw nieuw of gewijzigd e-mailadres op te geven aan ActieKerkbalans@kruiskerknijkerk.nl. In december wordt u dan een e-mail met een link toegezonden met behulp waarvan u een toezegging kunt doen. Deze toezegging wordt direct opgeslagen in de bijdrage administratie (LRP).
N.B.: In sommige gevallen komt de toezeggingsmail in uw "SPAM"-box (Ongewenste mail) terecht, als u de mail dus niet ziet, check dat dan nog even en verplaats deze mail naar uw Inbox voor verdere verwerking.

Toezegging.
Nadat u op de aangegeven link in de mail klikt ziet u een scherm waarop is aangegeven wat uw toezegging vorig jaar was. Vervolgens kunt u de nieuwe toezegging invullen (evt. "vorige toezegging overnemen in het formulier"), "Toezegging koppelen mag u op "Nee" laten staan, daarna het gewenste bedrag en de termijnen invullen en de betaalwijze aangeven:
- "Incasso". Door deze te gebruiken geeft u een machtiging af waarmee op de door u gekozen maanden in het jaar het bedrag van uw rekening wordt ingehouden. U hoeft verder niets meer te doen. Deze mogelijkheid heeft de voorkeur omdat dit voor de kerk de minste kosten met zich meebrengt.
- "Overige". U zorgt zelf voor de betaling. Dat kan bijvoorbeeld door aan de bank een automatische betaalopdracht te verstrekken, maar ook door handmatig op de door u bepaalde momenten een betaling te doen. U moet in beide gevallen zelf actie nemen.
Bij "Rekening" (ingeval van "Incasso") kunt u indien nodig uw IBAN invullen of wijzigen door op het pijltje rechts te klikken.
Rest nog het (eventueel) invullen (of wijzigen) van uw e-mail adres voor de te ontvangen bevestiging van uw toezegging en kunt u doorgaan naar het 2e blad.
Op het tweede blad kunt u nog even nagaan of alles klopt, vervolgens klikt u op "Bevestiging toezegging" en "Opslaan en versturen".
Bevestiging.
U krijgt van uw toezegging automatisch een bevestiging via het door u opgegeven e-mailadres.
N.B.: IBAN voor uw bijdrage: NL64 RABO 0347 8009 39, t.n.v. Boekhouder Geref Kerk Nijkerk, graag vermelden "VVB 20jj"

Wijzigingen.
Wijzigingen van uw toezegging zijn daarna niet meer aan te brengen. Mocht u achteraf toch iets willen wijzigen, stuur dan een e-mail naar ActieKerkbalans@kruiskerknijkerk.nl of neem contact op met het Kerkelijk Bureau, de wijziging wordt dan handmatig gerealiseerd in de bijdrageadministratie.

Vragen.
Heeft u nog vragen betreffende de website, dan kunt u die stellen aan de webmaster: webmaster@kruiskerknijkerk.nl.

Share |