Hoogte Vrijwillige Bijdrage

Voor het bepalen van de vrijwillige bijdragen volgen hieronder enige richtlijnen ter overweging.

Netto besteedbaar         perc. voor kerkelijke       Bedrag

inkomen                        bijdrage                         per mnd

<1000                            2                                   20

 1250                             2,5                                 31,25

 1500                             3                                   45

 1750                             3,5                                 61,25

 2000                             4                                   80

 2250                             4,5                                 101,25

 2500                             5                                   125

 2750                             5,5                                 151,25

 3000>                           6                                   180 of meer

 

Onder netto inkomen wordt verstaan:

Loontrekkenden: Het nettobedrag dat per maand wordt ontvangen plus eventuele neveninkomsten. Deze laatste na aftrek van de verschuldigde belastingen. Voor overigen: Het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting, verminderd met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw bijdrage. Daarvoor hebben wij uiteraard begrip.

Share |