Collectebonnen

Op deze pagina kunt u collectebonnen bestellen en betalen via iDeal. De collectebonnen worden dan voor u klaargelegd en kunt u deze opvragen bij de dienstdoende koster. Op een vel collectebonnen zitten 20 bonnen van €1,-.

U kunt ook nog op de oude manier collectebonnen kopen. Maak dan het juiste bedrag over naar bankrekeningnummer NL92 RABO 0373 7280 50 tnv CvK Protestantse Gemeente Roermond onder vermelding van “collectebonnen”.

Collectebonnen € 1,00

Collectebonnen € 1,00 

Vel van 20 stuks a € 1,00
€ 20,00