ZWO

De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit geeft het werkterrein van de ZWO aan. Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen over. De ZWO is dan ook als werkgroep uit de Diaconie voortgekomen toen Zendingscommissies en het Werelddiaconaat samen gingen werken. Het logo laat zien dat, hetgeen waar de ZWO voor staat, wereldwijd is.

Op deze pagina kunt u met iDeal een gift overmaken naar de ZWO. U kunt uw gift desgewenst ook op een andere manier overmaken naar rekeningnummer NL82RABO0373738900 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond inz. ZWO.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de ZWO.

ZWO

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Honing

Sinds 2016 ondersteunen wij projecten in het Hongaarse dorp Göncruszka. Dit ligt in het arme noord-oosten van Hongarije, vlak bij Slowakije en Oekraïne. In dit dorp is een domineesechtpaar actief wat op vele manieren probeert het leven van de (grotendeels Roma) bevolking te verbeteren. Door onderwijs, opvang van jonge moeders, schoolmaaltijden en vele andere initiatieven proberen zij de liefde van God te verspreiden. Zij bezitten vele bijenvolken waarvan de honing bij ons in de kerk gekocht kan worden. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in de projecten in het dorp.

Honing uit Göncruszka

Honing uit Göncruszka 

Met de opbrengst van de verkoop van deze honing ondersteunen wij projecten in het Hongaarse dorp Göncruszka.
€ 5,00