Solidariteitskas

Actie(s):

U kunt uw gift overmaken via iDeal door op de knop "gift/donatie" hierboven te klikken. U kunt inloggen op uw account als u dat heeft of een account aanmaken, maar dit hoeft niet. Standaard staat anoniem geselecteerd.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Solidariteitskas

Ieder jaar moeten wij als kerkelijke gemeente geld afdragen aan de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht) betreffende de Solidariteitskas.

Wat is eigenlijk deze Solidariteitskas?

De gedachte achter de Solidariteitskas is “Gemeenten helpen elkaar”. Dit betekent dat kerkelijke gemeenten die op enig moment niet “zelfvoorzienend” zijn, een beroep op de Solidariteitskas kunnen doen, om later weer op eigen benen te kunnen staan. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om gemeenten duurzaam op weg te helpen.

De verplichte afdracht die wij aan de Solidariteitskas moeten doen, is € 5 per belijdend lid, ongeacht of u hier zelf een bijdrage voor doet of niet. Omdat er altijd leden zijn die niet bijdragen, vragen wij om een bijdrage van € 10, waarbij het eventueel overblijvende bedrag bestemd is voor onze eigen gemeente.

Als u mee wilt helpen aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk, dan vragen wij u om een bijdrage over te maken naar NL42 RABO 0373 7280 77 ten name van CvK Protestantse Gemeente Roermond inzake Solidariteitskas. U kunt dit ook via iDeal betalen door op de knop "gift/donatie" hierboven te klikken.