Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. Betaalwijze incasso
 2. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?
 3. Wat is een toezegging?
 4. Nieuwe versie Appostel
 5. Wat is een bijdrage?
 6. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?
 7. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?
 8. Is het systeem AVG-proof?
 9. Wat is een Tegoed?
 10. Waarom zie ik soms maar één collecte?
 11. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?
 12. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?
 13. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

1. Betaalwijze incasso

Een gemeentelid kan een toezegging doen met de betaalwijze incasso. In SKG Collect wordt gecontroleerd of het een eerste machtiging betreft of een al afgegeven machtiging. Indien sprake is van een eerste machtiging dan ontvangt het gemeentelid per mail een bevestiging en hierbij is een pdf met het mandaat bijgevoegd. Het gemeentelid kan deze gelijk invullen met een smartphone, tablet, touchscreen laptop of pc en gelijk met mail terugsturen of uitprinten en ondertekenen en dan terugsturen (mail of post)

Bij een volgende toezegging of toezegging voor een ander doel wordt in SKG Collect geconstateerd dat er al een machtiging is en ontvangt het gemeentelid wel een bevestigingsmail, maar geen bijlage meer.

2. Hoe kunt u uw Tegoed opwaarderen?

Op het eerste scherm klikt u op het bedrag linksboven. Dan kunt u het saldo opwaarderen en wordt er een koppeling gemaakt met uw bankenapp.
U kunt ook meer informatie vinden in de introductievideo Appostel: https://youtu.be/y1A0-xqfwy4

3. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting de gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

4. Nieuwe versie Appostel

Vanaf nu staat de nieuwste versie van Appostel voor u klaar

5. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld Solidariteitskas).

6. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

7. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van uw gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL92INGB0005302809 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente ….. via ING.”
Vanaf deze iDEAL-tussenrekening (van ING) wordt de batch (verzameling) via de IBAN van rekening Stichting Derden Gelden van Pintip (NL13INGB0656025239) vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.
Gebruik voor een overboeking naar uw gemeente NOOIT deze St. Derdengelden rekeningnummers. De betaling kan dan niet verwerkt worden.

8. Is het systeem AVG-proof?

Uw gemeente kan Appostel en SKG Collect AVG-proof instellen. De gedeelde informatie is alleen inzichtelijk voor de verbonden gemeenteleden via de app. U bepaalt bovendien zelf welke contactinformatie u wel en niet wilt delen met andere gemeenteleden binnen de app.

9. Wat is een Tegoed?

Een Tegoed kunt u zien als een digitale collectebon. Met het Tegoed kunt u onder andere de digitale collecten betalen. Het Tegoed kunt u aankopen via iDEAL. Het bedrag van uw aangekochte Tegoed wordt op de rekening-courant van uw gemeente gestort. Dit kan alleen als uw gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.

10. Waarom zie ik soms maar één collecte?

Wanneer uw gemeente gebruik maakt van een Bundeldoel, ziet u één regel voor de collecte staan. Als u hierop klikt, ziet u de onderliggende collecten voor de betreffende week. Door de collecten te bundelen, kunt u eenvoudig in één handeling voor de verschillende doelen geven. Uw gemeente bespaart hiermee ook transactiekosten.

11. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?

Dit is mogelijk via uw eigen account in Appostel. U bepaalt zelf of u een foto toevoegt. Ook heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.

12. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?

Om Appostel te kunnen downloaden en installeren, heeft u een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem óf tot twee versies daarvoor. Daarnaast geldt voor Apple dat de app werkt vanaf versie IOS 11.

13. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal uw gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.