Solidariteitskas

 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op je solidariteit en je bijdrage? Zo help ook jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Bij de kerkleden die een machtiging hebben gegeven wordt op 15 juni het bedrag wat is toegezegd geïncasseerd. Heeft u geen machtiging gegeven dan kunt u zelf u bijdrage overmaken op NL16RABO0373743483 – Protestantse Gemeente Creil-Espel  (dit is de SKG rekening van onze kerk)

 

Folder Solidariteitskas

 

Als u ook wil meedoen met automatische incasso voor de solidariteitskas, geef u hieronder op.

Als u zich na 6 juni opgeeft doet u pas volgend jaar mee.

SEPA-machtiging : met het invullen en opsturen geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente Creil-Espel om jaarlijks op 15 juni incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een termijnbedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans, en aan uw bank om dit bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Protestantse Gemeente Creil-Espel. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Meedoen met de solidariteiskas