Informatie Gemeenteopbouw Financiën Geef uw bijdrage
Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van onze predikant

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug, uniek in de geschiedenis!

Maar wat zal het komende jaar brengen? We weten het niet.

Wat we wel weten is dat de kerk van Jezus Christus zal blijven, of de deuren van het gebouw nu open of gesloten zijn. We hopen natuurlijk dat we tegen het einde van 2021 weer met volle kerken kunnen samenkomen, maar ook dat weten we niet. Het is te hopen dat we in deze tijd de kerk extra gaan waarderen als een plek van samenkomst, een gemeenschap van onderlinge steun en een gemeenschap van hoop.

Wij lijden als gemeente van Christus ook aan de gevolgen van de corona pandemie. Als kerk hebben we er ook mee te maken als we denken aan begrafenissen met een beperkt aantal genodigden, bruiloften die niet door konden gaan of in kleine kring, catecheselessen die afgelast moesten worden etcetera. Maar we mogen een baken in zee zijn van houvast, zekerheid en toekomstperspectief. ‘Is er nog wel een perspectief?’ hebben we vaak horen zeggen tijdens de persconferenties van minister president Rutte. In de kerk bieden we elkaar continu perspectief vanuit de bijbel waarin we gewezen worden op een groter verhaal, Gods geschiedenis met de wereld en haar bewoners. Ook met ons wil hij een verhaal schrijven. Hij wil ons ook in deze tijd bij de hand nemen en vertrouwen schenken. Ons leven is uiteindelijk niet in handen van de media, de economie, de politiek of de medische wetenschap, maar in Gods handen. Want Hij regeert uiteindelijk ons leven en de wereld. Daarom is de kerk het ook waard om voor te geven. Daar wordt zijn verhaal en zijn boodschap voor deze wereld en voor ons allen vertelt, zondag aan zondag, telkens weer vanuit nieuwe gezichtspunten die ons in de bijbel gegeven worden.
 
De kerk besteedt ook aandacht aan de mensen in opdracht van God de HEERE in Wie zij gelooft en die zij belijdt als Verlosser en Bestuurder van deze wereld. Hij is het waard om gediend te worden en zijn gemeente kan alleen in stand blijven als daar ook financiële middelen voor vrijgemaakt worden. Ik hoop dat de hervormde gemeente van Asperen nog heel lang zal mogen blijven bestaan om het Licht van Christus in deze stad te verspreiden en dat u daar de waarde van in ziet en blijmoedig wilt geven voor de instandhouding van zijn gemeente in deze mooie plaats met een prachtig kerkgebouw.
 
Ds. Peter van den Berg
 
 
Informatie Gemeenteopbouw Financiën Geef uw bijdrage
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl