Toelichting bij invullen toezegging

U kunt alleen op het toezeggingsformulier komen met de per mail aan u toegezonden link; u krijgt na invullen altijd een bevesting.
 
1) Indien uw betaalwijze vorig jaar via een automatische incasso verliep, dan zijn deze gegevens automatisch overgenomen. U kunt deze gegevens natuurlijk zelf alsnog wijzigen naar uw wensen!
 
2) Het is niet mogelijk om de maand januari aan te vinken. Dit houdt verband met de beperkte mogelijkheden rondom automatische incasso. Net als voorgaande jaren vindt de incasso dus plaats in maximaal 11 maanden.
 
3) Kiest u voor overige (zelf overmaken) en wilt u dit in 12 maanden doen? Dan kan dat natuurlijk gewoon. Wilt u dan wel de resterende 11 maanden aanvinken?
 
4) Het is in de digitale omgeving niet meer mogelijk om te kiezen voor de optie om een factuur toe te zenden.
 
5) Optie account aanmaken: U heeft de mogelijkheid om de toezegging/bijdrage te koppelen aan uw account. Het meest eenvoudig is om de optie "Nee" te kiezen. Dat heeft verder géén gevolgen voor de verwerking van uw toezegging.
 
Het voordeel om wel een account aan te maken is dat u via “mijn account” in de webshop of de Kerkgeld app o.a. de actuele situatie kan worden opgevraagd. Het nadeel is dat het iets meer tijd van u vraagt. Wanneer u kiest voor het aanmaken van een account gaat u na het invullen en akkoord automatisch terug naar de toezegging.
 
6) Nadat u uw gegevens / bijdrage hebt ingevuld, gaat u door naar de volgende pagina waarin u uw toezegging kunt bevestigen. U ontvangt daarna een bevestigingsmail op het door u aangegeven mailadres. Krijgt u die niet, dan is de toezegging nog niet afgerond / afgewikkeld. Probeer het eventueel later nog eens.
 
7) Wanneer u voor het eerst een incasso afgeeft ontvangt u bij de bevestigingsmail een bijlage met een doorlopende machtiging voor automatische incasso. Deze kunt u per mail doorsturen naar actiekerkbalans@defontein-nijkerk.nl met uw akkoord in de mail. De incasso wordt overigens wel gewoon uitgevoerd, maar uw bevestiging is i.v.m. regelgeving wel nodig voor ons.
 
8) U kunt de link in de per mail ontvangen uitnodiging net zo vaak aanklikken als uw wilt, totdat uw toezegging definitief is.
 
9) Heeft u uw bijdrage 2020 al overgemaakt in 2019? Vul dan toch uw toezegging in, overige betaalwijze, maand februari.