Folder Actie Kerbalans

Wanneer u op de link drukt, opent zich de folder Actie Kerkbalans 2021.

Interviews met verschillende gemeenteleden en een toelichting op de begroting! Benieuwd? Klik dan op de link:

folder Actie Kerkbalans De Fontein 2021

 

NB U kunt alleen op het toezeggingsformulier komen met de (per mail) aan u toegezonden link.