Van de kerkenraad

Actie Kerkbalans 2020

Hartelijk dank dat u De Fontein steunt met uw betrokkenheid én financieel. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Nijkerk. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

Onze kerk kan alleen haar taken blijven uitvoeren dankzij de financiële steun van gemeenteleden zoals u.  Dankzij uw steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel dingen kunnen doen. Samen met u is er in 2019 nagedacht over de toekomst van de Fontein. Drie werkgroepen zijn aan de slag geweest met de thema’s jongeren, veelkleurigheid en identiteit. Er is een nieuwe opzet voor het tienerwerk gekomen onder de naam FON10ERS. In de bijgevoegde brochure kunt u een aantal interviews lezen dat een indruk geeft van de veelkleurigheid van De Fontein.

 In de folder leest u daar meer over. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar uw financiële bijdrage toezegt, zodat het vele werk binnen onze gemeente door kan gaan.  Dankzij uw gift blijft De Fontein een plek van betekenis en verbinding.  Hartelijk dank!

De brochure staat ook bij het kopje Folder Kerkbalans hiernaast.

Via onze website www.defontein-nijkerk.nl houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten en van het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad                                              Namens het college van kerkrentmeesters

Johan Kelder                                                                 Theo Hogeveen

 

p.s. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan en vul vandaag nog uw toezegging in.

Heeft u nog vragen: neem dan contact op via penningmeester@defontein-nijkerk.nl