Van de kerkenraad

Actie Kerkbalans 2019

Hartelijk dank dat u De Fontein steunt met uw betrokkenheid én financieel. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Nijkerk. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u.  Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel dingen kunnen doen. Zo is onder andere het LEV project ( leren, eten en verspreiden) voor onze 16+ jeugd van start gegaan. In de brochure bij deze brief vertellen diverse betrokkenen hier meer over.  Via onze website www.defontein-nijkerk.nl houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten en van het laatste nieuws.

Omdat u bij De Fontein betrokken bent, durven wij u de volgende vraag te stellen. Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2019 te verhogen, bijvoorbeeld met € 2,50 per maand? In de folder leest u daar meer over. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Dankzij uw gift blijft De Fontein een plek van betekenis en verbinding.  Hartelijk dank!

De brochure staat ook bij het kopje Folder Kerkbalans hiernaast.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad                                              Namens het college van kerkrentmeesters

Z. de Haan                                                                 A.J. Houtman

 

p.s. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan en vul vandaag nog uw toezegging in.

Heeft u nog vragen: neem dan contact op via penningmeester@defontein-nijkerk.nl