Kerk-zijn in een veranderende wereld

Bijna 5 jaar geleden verscheen het eerste deel over de geschiedenis van de gereformeerde kerk van Bredevoort onder de titel 'Van Koekolk tot Koppelkerk. Het eerste deel handelt over het ontstaan van het kerkgeboeuw en het reilen en zeilen van de gemeente gedurende de eerste twee decennia. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de gehele geschiedenis in één boek te beschrijven. Dat dit niet is gelukt mag duidelijk zijn. Dit is nu het tweede deel. Het beschrijft slechts de geschiedenis in de jaren zeventig en tachtig. Over blijven dan nog de jaren negentig en het eerste decennium van dit millennium. Bij leven en gezondheid zal er ook het derde deel er komen, al is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

Dit tweede deel beschijft de roerige jaren zeventig en tachtig. Roerige tijden voor veel kerkgemeenschappen. Het blijkt niet mogelijk om los van de maatschappelijke ontwikkelingen kerk te zijn. De samenleving verandert, schijnbaar in een steeds sneller tempo. De veranderingen hebben ook meer dan voorheen hun weerslag op het gebeuren in de kerken. ook in de gereformeerde kerk van Bredevoort is dat duidelijk te zien.

Het tweede hoofstuk heeft als titel 'Niet langer aantrekkelijke gemeente' meegekregen. Het verwijst naar het feit dat lid zijn van de kerk in de jaren tachtig niet langer vanzelfsprekend is, zeker niet voor de jeugd.

Beide hoofdstukken beginnen met en uitgebreide algemene beschrijving van het betreffende decennium. Het is duidelijk dat hoe het reilen en zeilen van de Bredevoortse gereformeerde kerk in al zijn facetten verweven is met de algemene maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd.

Een zeer boeiend geschreven boek met heel veel informatie over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd en de gereformeerde kerk van Bredevoort die daar middenin stond en wat voor een gevolgen dat had. Het boek is rijk geïllustreerd met foto's, illustraties en grafieken.

Stevig gebonden boek 284 bladzijden. Uitgegeven door Jos van Loon Boekverzorging. Het boek kost € 19,95 per stuk. Boeken bestelt en betaald in deze webshop worden in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen gratis thuisbezorgd. Daarbuiten dient u het boek met verzendkosten te bestellen, deze worden per post verzonden. De verzendkosten bedragen € 6,00 per boek.

Koppelkerk boek deel 1

Koppelkerk boek deel 1 

Van Koekolk tot Koppelkerk
€ 19,95
Koppelkerk boek

Koppelkerk boek 

Dit boek wordt gratis bezorgd als in Aalten, Bredevoort of op de buurtscahppen van Aalten woont. Woont u daarbuiten dan...
€ 19,95
Koppelkerk boek

Koppelkerk boek 

Als u buiten de grenzen woont van het dorp Aalten, Bredevoort of de buurtschappen van Aalten, dan kunt u dit boek...
€ 25,95
Koppelkerk boek deel 1

Koppelkerk boek deel 1 

 Van Koekolk tot Koppelkerk 
€ 25,95
Klanken uit de Koppelkerk

Klanken uit de Koppelkerk 

CD met 17 nummers gespeeld op het orgel van de Koppelkerk door diverse organisten.
€ 7,95