Diaconale Rondgang

* Kies voor "Toezegging" of "Bijdrage"

* Een "Toezegging" kunt u in de periode van januari tot en met december slecht één keer doen.

   Een "Bijdrage" kunt u altijd voor kiezen.

* Kiest u bij "Toezegging" voor periodieke betaling dan kan dat niet via iDeal.

* Heeft u voorkeur voor een bepaalde verdeling van uw toezegging; Geef deze splitsing aan onder kopje "Opmerkingen"

 

 

Diaconale Rondgang

Actie(s):

Logo Diaconie

Diaconale Rondgang 2019

In deze periode ontvangt u weer een enveloppe waarin u kunt aangeven of u dit jaar een gift aan de Diaconie wilt doen. Het principe is al een aantal jaren hetzelfde: U kunt uw gift verdelen in Zending, Werelddiaconaat en Plaatselijk Diaconaat, maar u kunt het ook aan het college van Diakenen overlaten om uw gift te verdelen zoals zij dat gedurende het jaar passend vinden. Voor de Diakenen heeft dat laatste de voorkeur omdat er dan kan worden ingespeeld op de actualiteit. Er ontstaan soms van die “vergeten rampen” waar de Diaconie dan juist op inspeelt, naar het motto helpen waar geen helper is. Vorig jaar is ruim € 116.000 door u allen toegezegd. Een prachtig resultaat ondanks teruglopende ledenaantallen blijven   uw giften aan de Diaconie ongeveer op niveau. Verspreid over de hele wereld worden heel veel mensen geholpen door uw giften. Kinderen, slachtoffers van geweld, de allerarmsten die nog nooit van Aalten gehoord hebben en ook waarschijnlijk nooit er van zullen horen. Maar dankzij de leden van de Protestantse Gemeente Aalten wel een kans krijgen op scholing, werk, voeding of medicijnen. Een mooie gedachte toch?

 

Dit jaar willen wij extra aandacht vragen voor de mogelijkheid om uw gift digitaal in te vullen. Op het Kerkelijk bureau is vanwege bezuinigingen minder tijd beschikbaar voor alle taken die daar liggen. Natuurlijk is er een groep die geen computer heeft of er niet mee overweg kan, dat geeft ook niets voor die mensen blijven we graag de papieren handmatig verwerken. Maar u kunt zich wellicht voorstellen dat het een enorm verschil zou maken wanneer de rest massaal zou overgaan op digitaal doneren, zowel voor de Diaconie als voor Kerkbalans. Zou u er toch nog eens een keer naar willen kijken? De uitleg zit bij de brief en het is echt niet moeilijk. Van harte bij u aanbevolen! En… alvast bedankt voor uw ongetwijfeld weer gulle geven voor het komende jaar.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Automatische incasso
  • Overige
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december