Voorjaarscollecte

Actie(s):

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt vanouds wel de Wezenzondag genoemd. Op Hemelvaartsdag hebben wij kunnen vieren, dat de Opgestane ten hemel gevaren is, maar de Geest van de Opgestane laat in de verhalen nog even op zich wachten. De Vroege Kerk heeft zich juist op dat moment leren verstaan als "wees", maar vertrouwt er ook op, dat de Here Jezus de Kerk niet als wees zal achterlaten (Johannes 14).

De Protestantse Kerk in Nederland heeft ervoor gekozen om juist rond deze zondag een collecte te organiseren tot ondersteuning van het plaatselijke werk in de gemeente. In ons geval betekent dat, dat deze collecte van betekenis kan zijn voor alle plannen, die er de komende tijd verder gemaakt worden: hoe zetten wij de Protestantse Gemeente te Steenwijk zo op de kaart, dat het pastorale werk onder jeugd en in de tehuizen zo goed mogelijk wordt opgepakt? Hoe worden wij zo kerk in onze stad, dat ons kerkelijk leven een positieve bijdrage levert aan het samenleven in Steenwijk en omgeving? Hoe bouwen wij aan een gebeuren, dat de Naam van de Opgestane Heer kan dragen, nu en in de toekomst?

Hierbij vragen we om een bijdrage aan deze Voorjaarscollecte. U ondersteunt daarmee onze gemeente in het uitbouwen van onze plannen voor de komende tijd.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL