Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Giften / Collectemunten / Kerkelijke bijdrage en de fiscus

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), waaronder uw kerkelijke bijdrage, collectemunten en giften, aan de Protestantse Gemeente te Steenwijk, komen in aanmerking voor belastingaftrek. Dit mag alleen nog als u de collectemunten per bank heeft betaald. 

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft (drempelbedrag) is het meerdere tot 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar.

Is het totaalbedrag van uw giften, exclusief de kerkelijke bijdrage, lager dan het drempelbedrag of zit u boven het maximum van 10%? Maak dan van uw kerkelijke bijdrage een periodieke gift.

Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor geen notaris meer in te schakelen. Een zogenoemde onderhandse schenkingsovereenkomst is voldoende. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Er geldt hiervoor geen drempelbedrag of een maximum. Uw kerkelijke bijdrage aan de Protestantse Gemeente te Steenwijk is een periodieke gift als:

– u de gift hebt laten vastleggen in een onderhandse of notariële overeenkomst
– u minstens 1 keer per jaar een bijdrage overmaakt
– deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt waarbij uw gift uiterlijk
   bij uw overlijden stopt
– de Protestantse Gemeente u geen tegenprestatie levert voor uw gift

Is uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage hoger dan € 250 en wilt u van deze regeling gebruik maken, kunt u bijgaand formulier downloaden. Het formulier kunt u via uw computer/tablet invullen. Na het invullen graag dit per e-mail versturen naar kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Wij zorgen voor de verdere verwerking en nemen dan contact met u op. Voor meer informatie of vragen kunt u ook terecht bij het kerkelijk bureau.

En, wellicht onnodig te vermelden maar niet onbelangrijk, als u het belastingvoordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan onze kerkelijke gemeente ontstaat er ook nog eens een win-winsituatie.

 

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden: Overeenkomst periodieke gift