Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Wilt u online de kerkdienst volgen of hebt u de kerkdienst gemist:

Rechtsstreeks:

Via Kerkdienstgemist.nl kunt u ook alle voorgaande kerkdiensten bekijken:
 
_____________________________________________________

Zondagse Collecte Klik hier

Overige Collecten Klik hier

    

Veelal zijn er drie collecten. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte voor de eigen gemeente en de 3e collecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie), in de kerkbrief leest u meer hierover. 

Handleiding Collecte App - Klik hier

_____________________________________________________          

Gift tbv uitzending Kerkdienst

Voor het uitzenden van de kerkdiensten zijn er kosten aan verbonden voor onze gemeente, namelijk een vast bedrag per maand en een bedrag per kijker. Een bijdrage in de kosten zien we graag tegemoet.

 

of via ons bankrekeningnummer: NL60RABO0373729596
t.n.v. Protestantse Gemeente Steenwijk, o.v.v. ‘bijdrage uitzending’

Hartelijk dank