Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Kerkbalans 2020

Actie(s):

Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar: “Geef voor je Kerk”.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We rekenen dit jaar ook weer op U. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken zoals ouderenpastoraat, kindernevendienst, jeugdclubwerk, de gezinsdiensten en de vele inspirerende bijeenkomsten van vorming en toerusting.

We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden, we krijgen namelijk geen subsidie. De predikant, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee. Vandaar dat we onze gemeenteleden vragen om te geven. Ook aan u vragen we om mee te doen aan de actie Kerkbalans.

Voor meer informatie over deze actie Kerkbalans verwijzen we je het informatiebulletin.
Jouw bijdrage, hoe klein ook, helpt echt.

Waarom
Kerkbalans is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente.
De exploitatie voor 2019 is niet sluitend. Ook de begroting voor 2020 laat een tekort zien. Toch willen we graag de beoogde taken blijven uitvoeren en ambities waarmaken. Daarom vragen wij u met klem om ruimhartig bij te dragen. 

Wanneer
Tussen 18 januari en 1 februari ontvangt u een brief of een email met het verzoek bij te dragen.

Meer informatie  op onze website.

                                               

U kunt deze optie gebruiken als u in januari geen toezeggingenformulier (brief of e-mail) heeft ontvangen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december