Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Kerkbalans 2021

Actie(s):

 

Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
 
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
 
Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen delen. 
 
Een zorgzame gemeenschap

We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.
 
Een gastvrije kerk

Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerk bent u welkom. U vindt er een luisterend oor. God houdt ook van u en kent u zoals u echt bent.
 
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We rekenen dit jaar ook weer op U. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken zoals ouderenpastoraat, kindernevendienst, jeugdclubwerk, de gezinsdiensten en de vele inspirerende bijeenkomsten van vorming en toerusting.
 
We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden, we krijgen namelijk geen subsidie. De predikant, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee. Vandaar dat we onze gemeenteleden vragen om te geven. Ook aan u vragen we om mee te doen aan de actie Kerkbalans.
 
Voor meer informatie over deze actie Kerkbalans verwijzen we je het informatiebulletin. Jouw bijdrage, hoe klein ook, helpt echt.
 
Waarom

Kerkbalans is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente.
De exploitatie voor 2020 is niet sluitend. Ook de begroting voor 2021 laat een tekort zien. Toch willen we graag de beoogde taken blijven uitvoeren en ambities waarmaken. Daarom vragen wij u met klem om ruimhartig bij te dragen. 
 
Wanneer

Tussen 16 januari en 30 januari ontvangt u een brief of een email met het verzoek bij te dragen.
 

Meer informatie  op onze website.

                                               

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december