Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Kerkbalans (bijdrage)

Actie(s):

De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Het is een belangrijke randvoorwaarden om als kerk de taken te kunnen uitvoeren. Aktie kerkbalans is het moment waarop u door uw financiële bijdrage uw verbondenheid met God en met elkaar tot uitdrukking kunt brengen. Met uw steun kunnen we niet alleen vandaag maar ook morgen kerk zijn.

Een brief of een email met het verzoek een bijdrage toe te zeggen ontvangt u tussen zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari

Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u naar het informatiebulletin.

Meer informatie  op onze website.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed
  • iDeal
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december