Kerkbalans 2018

Actie(s):

U kunt deze optie gebruiken als u in januari geen toezeggingenformulier (brief of e-mail) heeft ontvangen.

Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Het thema van de actie Kerkbalans is daarom "Geef voor je kerk".

We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden, we krijgen namelijk geen subsidie. De predikant, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee. Vandaar dat we onze gemeenteleden vragen om te geven. Ook aan u vragen we om mee te doen aan de actie Kerkbalans.

Voor meer informatie over deze actie Kerkbalans verwijzen we je het informatiebulletin.
Jouw bijdrage, hoe klein ook, helpt echt.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We rekenen dit jaar ook weer op U. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Waarom
Kerkbalans is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente. In 2017 is de verwachte opbrengst praktisch gelijk aan de opbrengst in 2016!  

Desondanks is de exploitatie voor 2017 niet sluitend. Ook de begroting voor 2018 laat een tekort zien. Toch willen we graag de beoogde taken blijven uitvoeren en ambities waarmaken. Daarom vragen wij u met klem om ruimhartig bij te dragen. 

Wanneer
De actie is jaarlijks, in 2018 van 20 januari tot 3 februari. Uiteraard kunt u het gehele jaar een toezegging en/of een bijdrage doen.

Meer informatie  op onze website.

 

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Automatische incasso
  • iDEAL
  • Overige
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december