28-10-2018 10:00

Verhaaldienst 28 oktober 2019

Wat voor mens wil je zijn?

Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan, ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd, interesseerde me nog. Met leegte, niets dan gapende leegte om mij heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achtervolgde: Jij, jij Marcus, wat voor mens wil jij zijn?

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst vertelt hij, met als titel Wat voor mens wil je zijn?, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Hans Versloot muzikaal deelneemt. Herman Lubbers speelt op het orgel.

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Hans Bouma, verhaal en poëzie - Hans Versloot, piano - Herman Lubbers, orgel.