Kerkbalans 2014 (2)

In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 27 januari 2014 om 21.30 uur) is het merendeel van de toezeggingen (1100 van de ongeveer 1300) binnen. Deze 1100 toezeggingen vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 148.500,00. Dit is weliswaar iets lager dan het totaal dat in 2013 is toegezegd, maar de ervaring leert dat er nog toezeggingen ingeleverd worden. Wij zijn dan ook optimistisch over de opbrengst dit jaar en verwachten minimaal een evenaring van het bedrag van vorig jaar.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die dit jaar weer een toezegging heeft gedaan, ongeacht de omvang daarvan. Samen maken wij het kerk zijn in Hengelo mogelijk. Maar wij willen natuurlijk ook alle vrijwilligers bedanken die de enveloppen rondgebracht en weer opgehaald hebben. Zonder deze vrijwilligers was het houden van de actie Kerkbalans niet mogelijk geweest. In een volgend artikel zullen wij u verder informeren.
Met een vriendelijke groet van kerkrentmeesters.