Gedenktafel

In het dagelijks leven van mensen zijn er hoogte- en dieptepunten, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, dichtbij en ver weg. Dit krijgt onder andere een plek in de kerk op de gedenktafel. Op deze tafel liggen twee gedenkboeken-in-één, waarin respectievelijk de namen van de overleden gemeenteleden en die van de dopelingen geschreven worden. Het linkerboek, waar de namen van de dopelingen in komen te staan, heeft op de voorkant de "alfa" staan en het rechterboek, waarin de namen van de overledenen komen te staan, heeft op de voorkant de "omega" staan. We zullen beginnen met het schrijven van de namen van de overledenen en het neerleggen van de gedenksteen, vanaf november 2011 rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zo hopen wij op weg te gaan met mensen op alle momenten van het leven:

Remigiuskerk in Hengelo
 
met een hart voor mensen
met hun lief en leed
klein en groot
 
met een boek
vol verhalen
van God en de mensen
 
met een uitgestoken hand
om te helpen en aan te sporen
 
met een luisterend oor
om te troosten en te bemoedigen
 
in Gods naam

 
Ds. Christien Ferrari-van Schuppen.