Krabbeldienst 3 april 2016

Om vier uur ’s middags kwamen de allerkleinsten van onze kerk binnen aan de hand van hun papa of mama. Hoe gaat dat dan zo'n viering voor kleine kinderen? Elke viering heeft een thema en een vaste manier van doen. Met een eenvoudige spreektekst worden de kinderen begroet en de kaars aangestoken. De kinderen antwoorden met het lied "Dag vlam, dag bloem,..." steeds het zelfde lied. In een doos is een voorwerp verstopt passende bij het thema van de viering. Dit keer een hart. Er wordt uit een prentenboek voorgelezen. Het thema van het verhaal en het leven worden op elkaar betrokken. Er wordt van diverse werkvormen gebruik gemaakt, zoals spel, dans, zang of iets maken. 
Het boek van de deze Krabbeldienst was: “Goed zo, kleine beer”. Op een dag zei Kleine Beer: 'Ik trek de wijde wereld in'. Grote Beer liep mee, voor de gezelligheid. Kleine Beer klimt op rotsblokken, zwiept aan boomtakken en valt in het water. Maar gelukkig is daar Grote Beer die telkens weer Kleine Beer in zijn sterke armen opvangt. Door de wijde wereld zwerven ze weer naar huis. Na afloop van het boek was er een klein klim parcoursje door de kerk en aan de hand van vader of moeder mogen de kinderen klimmen, klauteren en springen. En hun papa en mama vangen hun steeds weer op. Net als God die steeds mensen opvangt als ze dreigen te vallen. 
Vervolgens hebben de kinderen een groot hart geknutseld, terwijl de papa’s en mama’s een kopje thee of koffie dronken. De ballonnen van de huiscatechese dienst vonden gretig aftrek en met ballonnen aan een touwtjes en een hart in hun hand vertrokken de kleintjes weer naar huis.
Volgend seizoen worden weer nieuwe krabbeldiensten gepland.
Groeten,
Frida Meints.