Gemeenteavond 5 november 2014

Na afloop van de kerkdienst op dankdag voor gewas en arbeid op 5 november hebben we onze gemeenteavond in Ons Huis gehouden: “Er zit muziek in”. Bij binnenkomst worden we getrakteerd op koffie, thee en heerlijke cake. Ds. Aleida Blanken is n.l. bijna jarig en viert dan haar 50-ste verjaardag. De voorzitter roept haar even naar voren en spreekt enkele hartelijke woorden, natuurlijk zingen we haar van harte toe en ontvangt ze namens ons allemaal felicitaties en een mooie bos bloemen.
Muziek, ook als geloofsbeleving, is heel essentieel. Het doet wat met ons. Vanavond hebben we speciale aandacht voor ons kerkorgel en we beginnen met een leuke impressie van de organisten, die als poule het orgel in de Remigiuskerk bespelen. We horen over hun achtergrond, hun drijfveren en hun plezier in het muziek maken. Het orgel, dat in 1895 is gebouwd door Jan Proper, zal volgend jaar gerestaureerd worden. Er is een onderhoudsplan opgesteld door orgelbouwer Reil uit Heerde. De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit het repareren van de lekkages in de balg, het schoonmaken van de windlade, het bestrijden van houtworm en het vernieuwen van de verlichting. Ook de pijpen worden stofvrij gemaakt en zonodig geïntoneerd. Al met al zal de renovatie 3 à 4 maanden duren. In die tijd zullen we een noodorgel huren. Het filmpje, dat we samen bekijken over het bedrijf van orgelbouwer Hans Reil, geeft een mooi beeld van dit gedreven familiebedrijf, dat zeer kundig en met veel passie de mooiste orgels bouwt in binnen- en buitenland. Als kerkenraad zijn wij vorig jaar bij Hans Reil op bezoek geweest en we hebben onze ogen uitgekeken en waren erg onder de indruk. Deze restauratie is destijds al financieel ingepland met de grote restauratie van de kerk en ook mede gesubsidieerd. Opgemerkt wordt nog even, dat we als gemeente best lef hebben om zo’n restauratie aan te gaan. Het zegt wel wat over ons vertrouwen in de toekomst!
Ds. Christien Ferrari sluit de gemeenteavond af met een prachtig gedicht van Inge Lievaart: 

Gemeentezang

Als het orgel begint
en de zangtoon aangeeft
de mond zich opent
en het lied wordt geboren
doorzingt ons een eenheid
ver uitgaande boven
de som van ons samen
van eenlingen opgeteld
gebeurt er gemeente
 
als het Woord om ons werft
en tot antwoord opwekt
de Geest ons opent
en met ja doorademt
tot het lied zich verheft
gebeurt er geboorte
beginsel van leven
van liefde voor eeuwig
onbreekbare heelheid
gemeenschap met God.


Met vriendelijke groet,
Rinie Disbergen, scriba.