ZWO-nieuws april 2017

ZWO-dienst 5 maart.
Op 5 maart was de eerste zondag van de veertigdagentijd. Als ZWO commissie hebben wij deze dienst voorbereid samen met Aleida. Het thema was: “Macht van de Liefde” en het koor Reborn heeft meegewerkt aan deze dienst. Om het thema duidelijk te maken hebben we posters gemaakt met o.a. ‘Kies je eigen rechten’ en ‘pak de macht’ en als laatste ‘Vertrouw op de macht van Gods liefde’, want in deze verkiezingstijd plakken alle partijen posters op. 
We hadden besloten geen preek te houden maar om met elkaar in gesprek te gaan. We hadden drie gespreksvragen welke aan de orde kwamen;
1. Jezus legt de verzoeker het zwijgen op en jaagt hem weg door te zeggen: “Er staat geschreven: aanbid de Heer, uw God, vereer Hem alleen!” Is het in onze tijd moeilijk, om je te concentreren op God en alleen Hem de hoogste eer te geven? 
2. Net als Jezus kan ieder mens “Sterk en dapper” zijn door de macht van de liefde. Wie en/of wat hebben jou/ u geholpen in zware tijden of situaties, om sterk en dapper te zijn? Hoe kun jij anderen die macht laten voelen?
3. Welke persoon (personen) vind je inspirerend als het gaat om de “macht van de liefde” in deze wereld, in de geschiedenis of vandaag? 

Deze waren verdeeld over verschillende tafeltjes, iedereen had aan het begin een flyer gekregen met een kleur erop en deze correspondeerde met een tafeltje, zo hebben we de gespreksvragen besproken en er werden naar aanleiding hiervan steekwoorden opgeschreven welke later op het hart geplakt konden worden. De steekwoorden die opgeschreven zijn o.a.; Samen zoeken, Respect, Tolerantie, Obama, Muziek en Nelson Mandela.
Het Thema van Kerk in Aktie voor de veertigdagentijd is “Sterk en Dapper” en we hebben besloten om dit jaar voor meerdere projecten in één land te kiezen, dit jaar is dit Myanmar. Op de flyer die uitgedeeld werd staat voor alle zondagen een uitleg waarvoor de collecte bestemd is.
Het was een mooie dienst en het koor Reborn heeft liederen gezongen die aansloten bij het thema.

Voor (meer) foto's zie het fotoalbum.